EVB roept gemeenteraad op om alsnog te stoppen met uitrol afvalcontainers: "Het is nog niet te laat"

BARENDRECHT – Het is inmiddels mogelijk om de ‘minicontainers’ voor afvalinzameling van GFT en papier, zoals die in oktober 2019 zijn uitgedeeld, om te wisselen voor kleinere exemplaren. Tijdens de eerste uitrol bleek, ondanks de vraag hiernaar, niet direct een kleiner exemplaar te kunnen worden uitgeleverd.

De gemeente maakte de beschikbaarheid van de nieuwe ‘kleine-minicontainers’ bekend in een (eveneens relatief kleine) aankondiging in de Duurzaamheidskrant van BAR Afvalbeheer.

Omwisselen

BAR Afvalbeheer: “We krijgen wel eens de vraag of er ook kleinere containers zijn dan de minicontainers van 240 liter. Welnu, die zijn er! Als u niet veel GFT of papier heeft dan kunt u een minicontainer van 140 liter voor GFT of papier aanvragen. Stuur dan een mailtje naar info@bar-afvalbeheer.nl” (zie foto’s onderaan artikel; de kleinere container is smaller en minder diep, maar wel even hoog).

Mini-mini-container

Hoewel de containers door de gemeente en BAR Afvalbeheer al vanaf het begin consistent ‘mini-containers’ worden genoemd, zijn ze wat betreft formaat vergelijkbaar met de bekende(re) Kliko’s. Een Kliko is echter een merknaam, terwijl de fabrikant van de in Barendrecht gebruikte containers ook afvalbakken maakt, maar deze dan ‘minicontainers’ noemt, zo heeft de gemeente eerder toegelicht. Vandaar dat ze die naam ook blijven gebruiken en voor deze nieuwe afvalbakken bijvoorbeeld niet voor ‘mini-mini-container’ hebben gekozen om iets over het formaat van de kliko te zeggen.

Foto: Uitdelen van de (grote) ‘minicontainers’ in oktober 2019.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »