Zonnepanelen, Carnisselande, Barendrecht

BARENDRECHT – Vandaag (Dinsdag 12 mei 2020) heeft minister Ollongren met alle betrokkenen een intentieovereenkomst getekend voor een aanpak van de volkshuisvestelijke problematiek in de gemeenten Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas.

Daarmee zeggen alle betrokken partijen het volkshuisvestelijke probleem in deze gemeenten te willen oplossen. Wethouder Proos ondertekende namens de gemeente Barendrecht. In de overeenkomst is eveneens opgenomen dat er mag worden gebouwd in het stationsgebied van Barendrecht.

Vestia

Wethouder Proos: ‘Wij zijn blij met deze stap. Er moet nog het nodige vervolgwerk gebeuren, maar dit is een belangrijk signaal, dat alle partijen zich inzetten om deze woningen in het betaalbare segment te houden. Dit akkoord is een belangrijke mijlpaal in het verkoopproces dat woningcorporatie Vestia in deze gemeenten is aangegaan met lokale corporaties. Voor de gemeente Barendrecht betekent dit de overname van het Barendrechtse Vestia-bezit door Havensteder, Patrimonium en Wooncompas. Het gaat hier om bijna 900 woningen die we daarmee zoveel mogelijk willen behouden voor de sociale woningvoorraad. Om tot deze intentieovereenkomst te komen hebben we nauw samengewerkt met de drie overnemende corporaties en met de andere vijf betrokken gemeenten. Dit is het resultaat van veel werk achter de schermen, gesprekken met de Tweede Kamer, het ministerie, de provincie en andere partijen. Naast de overname van de Vestia-woningen is ook afgesproken dat de drie corporaties in te de toekomst mogen bouwen in het stationsgebied.

Gedeelde investering

De huidige liberalisatie van de sociale huurvoorraad veroorzaakt vooral in Barendrecht, Bergeijk, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland en Zuidplas een fors verlies van sociale huurwoningen. Bij elkaar gaat het maar liefst om 10.000 woningen. Een tekort aan sociale huurwoningen is onwenselijk en belemmert het recht op betaalbare huisvesting voor iedereen, aldus de gemeente.

Het is belangrijk dat behalve de corporatiesector ook gemeenten, provincies en Rijk een bijdrage leveren. De minister onderzoekt de mogelijkheden voor een vrijstelling van de overdrachtsbelasting bij deze transacties. Zij verzoekt de toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties te kijken naar de markttoets en de interne lening, mocht dit bij de transacties tot problemen leiden. En daarnaast bestaat de mogelijkheid voor een kwijtschelding van een mogelijk toekomstige saneringsheffing.

Vervolg

Met deze intentieovereenkomst staan de afspraken per gemeente op papier. Daarnaast biedt de eindrapportage van Hamit Karakus, de bestuurlijk regisseur, inzicht in de aanpak, werkwijze, resultaten en aanbevelingen rond de bestuurlijke tafels in de zes maatwerkgemeenten. De komende periode worden nog nadere stappen gezet om de transacties in deze gemeenten ook daadwerkelijk te formaliseren. Hiervoor wordt gekeken naar het aanstellen van een onafhankelijke procesbegeleider die betrokken blijft bij het proces in de maatwerkgemeenten en de voortgang van de transacties borgt.

Patrimonium

Patrimonium Barendrecht over de overeenkomst: “Wij willen voorkomen dat de woningen onttrokken worden aan de sociale woningvoorraad. Een ongewenste situatie in de toch al overspannen woningmarkt. Vooral gezien de grote opgave voor voldoende sociale huurwoningen in Barendrecht. De corporaties verbinden een aantal voorwaarden aan de aankoop, gericht aan het ministerie van BZK, gemeente Barendrecht en toezichthouders. Deze voorwaarden zijn bedoeld om het verlies van maatschappelijk geld zo veel mogelijk te beperken. Daarom leveren ook gemeente Barendrecht, provincie en Rijk een bijdrage die wordt vastgelegd in dit bestuursakkoord. De minister onderzoekt de mogelijkheden voor een vrijstelling van de overdrachtsbelasting bij deze transacties. Zij verzoekt de toezichthouder Autoriteit Woningcorporaties te kijken naar de markttoets en de interne lening, mocht dit bij de transacties tot problemen leiden. Als deze belemmeringen opleveren binnen de huidige wet- en regelgeving, zal de Autoriteit Woningcorporaties in samenspraak met de minister zoeken naar een (tijdelijke) oplossing.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »