Zuidpolder, Barendrecht

BARENDRECHT – Eind 2019 is er een hond overleden aan de ziekte van Weil na hem uitgelaten te hebben in de Zuidpolder in Barendrecht. Ook hebben de afgelopen periode een aantal andere honden in Barendrecht deze ziekte opgelopen. Er is op dit moment begrijpelijk onrust onder hondenbezitters, aldus de gemeente Barendrecht.

De ziekte van Weil komt wereldwijd voor en wordt overgedragen door ratten. Zij dragen de bacterie (Leptospira) bij zich en via hun urine kan de bacterie in plassen water of in het gras terecht komen. Snuffelende honden kunnen zo in aanraking komen met de bacterie en besmet raken.

Zuidpolder

Staatsbosbeheer onderhoudt en beheert de Zuidpolder. Zij onderzoeken hoe groot het besmettingsgevaar is. Er zijn watermonsters genomen en het gebied is door een deskundige bekeken. Tijdens deze onderzoeken is gebleken dat de rattenpopulatie toeneemt in de Zuidpolder. Er wordt gekeken wat hier de oorzaak van kan zijn en hoe dit een halt toegeroepen kan worden.

Omdat de ziekte van Weil helaas overal waar ratten leven in Nederland voorkomt is het niet zinvol om een gebied af te zetten.” Staatsbosbeheer geeft aan dat u nog gewoon uw hond kunt uitlaten in de Zuidpolder. Gemeente Barendrecht: “We hebben Staatsbosbeheer gevraagd waarschuwingsborden te plaatsen om zo hondenbezitters extra alert te maken.

Aandachtspunten voor hondenbezitter

  • Laat uw hond inenten tegen de ziekte van Weil
  • Neem bij een vermoeden van besmetting contact op met een dierenarts
  • Zoek informatie bij betrouwbare partijen

Honden die besmet raken met de bacterie, kunnen volledig genezen van de ziekte van Weil. Slechts in het ergste geval kan een dier overlijden. Dan is dit meestal het gevolg van nierfalen. Wanneer honden gevaccineerd zijn, worden zij minder ernstig ziek.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »