Dubbele aanrijding met meerdere slachtoffers op het Middeldijkerplein in Barendrecht (Carnisselande)

BARENDRECHT – [Foto’s + Video] Afgelopen donderdagavond (20 januari) vond er een dubbel ongeval met meerdere voertuigen en slachtoffers plaats op het Middeldijkerplein in Barendrecht. De hulpverleners waren heel snel ter plaatse, dit komt omdat het gelukkig allemaal een oefening was. Politie, brandweer en de 112-meldkamer waren van te voren op de hoogte gesteld van de oefening. Dit was om te voorkomen dat er echte 112-meldingen zouden worden gemaakt voor de nagespeelde ongelukken.

Fotoalbums

Realistisch oefenen

Vrijwilligers, zowel nieuwe als bestaande, van het Rode Kruis (afdeling Barendrecht), oefenden gisteravond (Vrijdag 21 februari 2014) in de praktijk hoe er moet worden gehandeld bij incidenten. Om dit goed te kunnen oefenen zijn er op het Middeldijkerplein twee aanrijdingen gesimuleerd. Diverse aspecten van het hulpverleningswerk kwamen hierbij naar voren. Het begint bij het inschatten van de situatie, hoeveel slachtoffers zijn er, wat mankeren ze, wat moet je als hulpverlener wel doen, maar soms nog belangrijker: wat moet je juist niet doen. Vervolgens moeten slachtoffers worden geholpen. Hiervoor is het belangrijk dat de vrijwilligers zo goed mogelijk kunnen vaststellen wat het slachtoffer mankeert. Tijdens het nabespreken van de oefening bleek, dat belangrijke beslissingen kunnen afhangen van kleine details.

Voor de oefening werd een ongeval gesimuleerd waarbij meerdere (zwaargewonde) slachtoffers waren en ook meerdere hulpverleners. Dat betekent dat alleen hulp verlenen niet genoeg was: organiseren en communiceren was minstens zo belangrijk. De vrijwilligers moeten daarbij de kalmte bewaren en de situatie beheersbaar maken en houden. Dit werd lastig gemaakt door andere vrijwilligers die geëmotioneerde omstanders speelden. Dit komt in het echt ook voor en daar moeten hulpverleners mee leren omgaan.

Tijdens de oefeningen hield de organisatie in de gaten hoe alles verliep. Ondertussen waren de noodhulp-hulpverleners druk met de slachtoffers. Daarnaast waren er enkele stagiairs die hun eerste ervaringen kwamen opdoen om zich later aan te kunnen sluiten bij (opleidingen van) het Rode Kruis Barendrecht-Ridderkerk.

De oefenavond werd beëindigd met een uitleg over de brancard. Het ziet er makkelijk uit als je mensen met ervaring ziet werken met een brancard: aan komen rijden, brancard laten zakken, slachtoffer erop, brancard omhoog en verder rijden. In de praktijk is dit een stuk lastiger, maar gelukkig waren er vrijwilligers aanwezig met veel kennis over hoe je goed en veilig met een brancard moet werken. Een leerzame toevoeging naast de opgedane kennis tijdens de ongevallen oefeningen. Tijdens deze oefening kwamen vrijwilligers er achter dat het slachtoffer verkeerd om op de brancard lag. Dat is precies waarvoor deze oefeningen zo belangrijk zijn: ervaring en kennis op doen. Leren, leren, leren.

Zowel de enthousiaste vrijwilligers als organisatie kijken zeer tevreden terug op de uitgevoerde oefeningen. “Helemaal top! En zeker voor de nieuwe vrijwilligers, petje af”, aldus Stefan van der Velden (Coördinator 1e Hulp opleidingen en Vrijwilligersmanager, Rode Kruis).

Rode Kruis, afdeling Barendrecht

De afdeling Barendrecht-Ridderkerk bestaat in zijn huidige vorm sinds 1 januari 2014. Daarvoor werkten de afdelingen Barendrecht en Ridderkerk ieder zelfstandig in haar eigen gemeente, maar was er een goede en nauwe samenwerking tussen de afdelingen. De afdeling Barendrecht-Ridderkerk telt circa 80 vrijwilligers waarvan circa 30 op het gebied van noodhulp- en evenementenhulpverlening en circa 50 vrijwilligers die zich inzetten voor bijzondere vakanties, gezellige middagen en het vergroten van de zelfredzaamheid voor een ieder die dat nodig heeft in de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk. Het Rode Kruis Barendrecht was bijvoorbeeld aanwezig bij de Wielerronde van Barendrecht, ze verleende eerste hulp bij een gewonde wielrenner.

De afdeling Barendrecht-Ridderkerk organiseert ook jaarlijks diverse Eerste Hulp en reanimatie opleidingen voor particulieren en sportverenigingen. Daar Het Rode Kruis geen winstoogmerk heeft is zij geheel afhankelijk van vrijwilligers, donaties en giften. Voor meer informatie over de landelijke organisatie van Het Nederlandse Rode Kruis verwijzen wij graag door naar www.rodekruis.nl. Voor meer informatie over de afdeling Barendrecht-Ridderkerk kunt u terecht op www.rodekruis.nl/barendrechtridderkerk.

Nederlandse Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis maakt deel uit van het grootste humanitaire netwerk ter wereld: de internationale Rode Kruis beweging. Ons embleem staat voor velen synoniem aan directe hulp. In conflictgebieden, na rampen en in eigen land. Onze kracht? Onze vrijwilligers.

Vrijwilligers

Het Nederlandse Rode Kruis werkt met maar liefst 35.000 vrijwilligers. Zij werken in hun eigen woonplaats of regio voor 270 plaatselijke afdelingen in Nederland. Via de afdelingen biedt het Rode Kruis in het hele land hulp aan, bij u om de hoek en in de wijk. Nieuwe vrijwilligers sluiten zich aan bij de plaatselijke Rode Kruis afdeling.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht


Video: JordiFun, BarendrechtNU

(Op alle video's berust copyright. Video's mogen zonder toestemming v.d. maker niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »