Klok van flat Middeldijkerplein stilgezet: Veroorzaakt overlast in slaapkamer van appartement

BARENDRECHT – Regelmatig merken inwoners op dat (één van de) klokken aan de flat op het Middeldijkerplein stil staat of de verkeerde tijd aan geeft. Echt voor Barendrecht stelde hier in de zomer vragen over aan het College van B&W, de gemeente heeft inmiddels geprobeerd uit te zoeken wat er aan de hand is. Ze hebben het probleem (nog) niet kunnen oplossen, de klok staat al maanden stil.

Wethouder Schaap: “De gemeente heeft contact opgenomen met de ‘Vereniging van Eigenaren Middeldijkerplein 252 t/m 310’ en haar gevraagd om de klok weer de juiste tijd aan te laten geven. In eerste instantie is hierop door de VvE afwijzend gereageerd, waarbij op de achtergrond het eigendomsrecht van de klok meespeelt.

Slaapkamer

Bij navraag is het de gemeente niet duidelijk geworden wanneer de klok precies stil is komen te staan, onduidelijk is ook wat/wie hiervoor verantwoordelijk is. Wethouder Schaap: “De klok is gemonteerd aan de buitenkant van één van de slaapkamers van het appartement en dat lijkt de oorzaak te zijn van overlast en is de vermoedelijke reden van de stilstand. (…) De gemeente heeft de VvE toegezegd mee te willen werken aan het opheffen van de overlast, die door de eigenaar van het appartement wordt ervaren en een eventuele aanvraag voor het definitief verwijderen van deze oorzaak welwillend te beoordelen.

Foto: De betreffende klok aan de toren op het Middeldijkerplein, gistermiddag (Vrijdag 20 september 2019) om 15:15 uur. De klok toont al maanden een onjuiste tijd.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »