Parkeerverbod Doormanplein op 26 april voor de rechter

BARENDRECHT – Gistermiddag (Donderdag 14 februari 2019) ontvingen de voorzitters van de “Vereniging Dorpskern Oud-Barendrecht” en van de “Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht” uit handen van wethouder Reshma Roopram de rapportage over het parkeeronderzoek dat in het kader van het autovrij maken van het Doormanplein het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden.

Beide verenigingen hebben uitgesproken gezamenlijk op te trekken om dit rapport zorgvuldig te onderzoeken, met hun achterban te bespreken en verdiepingsvragen te stellen aan het adviesbureau om uiteindelijk de resultaten te presenteren in een informatieavond die in april van dit jaar zal plaatsvinden.

Conclusies

Uit het onderzoek zijn een aantal conclusies gekomen met betrekking tot het Doormanplein: “Voor het Doormanplein is gekeken of er voldoende capaciteit is om de parkeerplaatsen van het plein weg te nemen. Dat betekent dat dit aantal auto’s elders geparkeerd moet kunnen worden. De conclusie hierbij is erg genuanceerd. In de directe omgeving van ca 100 meter is geen ruimte. De oplossingsrichtingen die worden genoemd in het rapport zijn voorbeelden van het onderzoeksbureau maar nog geen concrete ideeën van het college. De gemeente zal het onderzoek gebruiken als input bij de gesprekken die worden gevoerd met de betrokkenen bij het Oude Dorp (Doormanplein)“, aldus het college.

Uit het onderzoek (pdf): “Rekening houdend met de loopafstand is er onvoldoende parkeercapaciteit aanwezig om de huidige parkeervraag en dus ook niet de extra parkeervraag ten gevolge van het autovrij maken van het Doormanplein op te kunnen vangen. Op de dinsdag, donderdag en zaterdag heeft dit een maximale bezettingsgraad van respectievelijk 115%, 106% en 90% tot gevolg. Er is dan sprake van een overschrijding van de maximaal acceptabele bezettingsgraad van 85%“. De gemeente zal daarom moeten gaan zoeken naar parkeerruimte buiten de 100 meter afstand vanaf het Doormanplein.

Beide verenigingen in de Dorpskern stellen met nadruk dat de oplossing van de parkeerdruk slechts één van de elementen is om te komen tot een beleving rond de Barendrechtse dorpskern die het karakter van het dorp optimaal tot uitdrukking gaat brengen voor alle doelgroepen: bewoners, ondernemers en bezoekers.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »