Groot zonnepark van ruim 7.500 panelen bij waterzuiveringsinstallatie in de Zuidpolder

BARENDRECHT – De gemeenteraad gaat volgende week een beslissing nemen over het plan voor de ontwikkeling van een groot zonnepark in de Zuidpolder. Het Waterschap wil ten noorden van de waterzuiveringsinstallatie (naast de A29 en het Tunnelpad) een groot zonnepark aanleggen, de gemeente moet hiervoor eerst ‘toestemming’ geven omdat daarmee wordt afgeweken van het huidige bestemmingsplan. In het veld lopen nu nog paarden.

Het plan omvat 2,6 hectare grond met daarop 7.576 zonnepanelen. De verwachting is dat het park 2.100.000 kWh per jaar kan opwekken. In het raadsvoorstel wordt dit vergeleken met het verbruik van 670 huishoudens: “De energieproductie levert een jaarlijkse CO2besparing op van 1.130 ton wat gelijk staat aan 7,5 miljoen autokilometers” De kosten van het project zijn volledig voor de initiatiefnemer: Waterschap Hollandse Delta (WSHD).

Doelstellingen

In het raadsvoorstel ligt het college toe waarom ze de realisatie van het zonnepark toe wil staan:

  • De ontwikkeling past in de duurzaamheidsambitie van de gemeente (“Het zonnepark is niet gesitueerd in een ‘open polder’ welke kenmerkend is voor de rest van de Zuidpolder. Hierdoor past het zonnepark hier goed in haar omgeving en is zij middels opgaand groen, goed in te passen. De locatie maakt tevens geen deel uit van de natuur- en recreatieontwikkeling in het gebied. Zij voldoet hiermee als locatie voor een zonnepark in het buitengebied.“)
  • Een zonnepark past ruimtelijk goed op deze locatie (“niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening”)
  • Er is een ruimtelijke onderbouwing opgesteld en ambtelijk goedgekeurd

Energie komt niet bij inwoners terecht

Uit het raadsvoorstel van het college: “Het voorliggende plan is een puur planologisch voorstel om te komen tot een mogelijke omgevingsvergunning. Nadrukkelijk is dit een initiatief van het Waterschap om zo een bijdrage te geven aan de verduurzaming van de energieproductie en levert zo een bijdrage aan onze gemeentelijke doelstellingen en die van de RES. De productie van deze energie komt echter niet direct bij onze inwoners terecht. Participatie van onze inwoners in duurzame energieontwikkeling moedigen wij aan, de praktijk wijst echter uit dat dit nauwelijks van de grond komt. Dit is goed te zien bij het project in de oksel van de A15. Met het realiseren van een zonnepark op deze locatie wordt in ieder geval de productie van elektriciteit groener en beter beschikbaar, ook voor de Barendrechtse burger.

De behandeling van het zonnepark is geagendeerd als hamerstuk (direct stemmen) in de raadsvergadering van dinsdag 18 december, het wordt niet apart besproken in de gemeenteraad.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »