Bruggenbouwers Award voor Kees Silvis en Ans van der Wel

BARENDRECHT – Op 13 september werden Kees Silvis en Ans van der Wel verrast met de 7e Bruggenbouwersaward van Present Barendrecht. Na afloop van een vergadering van het Platform Opvang Statushouders namen zij verrast en onder applaus van familie, bevriende statushouders en Wethouder Nico Bults hun persoonlijke oorkondes in ontvangst.

Present motiveert de uitreiking als volgt.

Zowel Kees als Ans hebben al vele jaren een enorme staat van dienst waar het hun maatschappelijke inzet voor de lokale gemeenschap betreft. Voor de Bruggenbouwers award is ervoor gekozen om één aspect te belichten, te weten hun lokale inzet voor statushouders.

Toen in 2015 grote aantallen vluchtelingen naar Nederland kwamen werd duidelijk dat ook in Barendrecht veel meer mensen moesten worden opgevangen dan voorheen. Kees en Ans namen toen het voortouw bij het oprichten van het Platformoverleg Opvang Statushouders. In dit platform wisten zij alle organisaties te verenigen die te maken hadden met de opvang en begeleiding van statushouders. Met Kees en Ans als ‘kartrekkers’ bestaat het platform nog steeds en het uitwisselen van ervaringen tussen organisaties is in de afgelopen jaren zeer waardevol gebleken.

Ook in hun persoonlijk leven zetten Kees en Ans zich in om de integratie van met name de nieuwe Barendrechters uit Syrië en Eritrea te bevorderen. Zo ondersteunen zij “Tafels van Hoop” een maaltijd voor en met statushouders, georganiseerd door de diaconie van de PKN en het project Toekomst Visie Eritrese Jongeren, een initiatief van de gemeente Barendrecht. Daarnaast helpen zij statushouders samen met een groep medevrijwilligers bij het inrichten van woningen en het verzamelen van meubilair. Zij doen wat in hun vermogen ligt om de nieuwe Barendrechters zich thuis te laten voelen. Ook zijn zij betrokken bij het moestuinproject aan de Barendrechtseweg waar statushouders samen met vrijwilligers groenten verbouwen.

Zeer recent hebben Kees en Ans zich ingespannen voor de oprichting van de Stichting Steun bij gezinshereniging statushouders. Dit deden zij omdat zij zagen met welke financiële problemen statushouders te maken kunnen krijgen op het moment dat er eindelijk sprake mag zijn van gezinshereniging. Het steunfonds is opgericht om de kosten van gezinshereniging, met name van de vliegtickets, van de betrokken familie te kunnen financieren. Het gaat om het verstrekken van een renteloze lening die vervolgens binnen drie jaar weer wordt afgelost.

Omdat Present Barendrecht van mening is, dat Ans en Kees geweldige bruggenbouwers zijn in Barendrecht kregen zij de 7e Bruggenbouwers Award van 2018.

De Bruggenbouwers actie van Present wordt gehouden in verband met het tienjarig jubileum van deze stichting. Present bouwt bruggen tussen groepen vrijwilligers die hun talenten en tijd willen geven en mensen die met die inzet gebaat zijn omdat zij zelf niet de gezondheid, het sociale netwerk of de financiën hebben om bepaalde praktische klussen zelf voor elkaar te krijgen. Vanuit de gedachte ‘wie jarig is, trakteert’ en vanuit de wetenschap dat Present niet de enige Bruggenbouwer in Barendrecht is, houdt Present deze bijzondere publieksactie. Gedurende 2018 worden in totaal tien Barendrechtse Bruggenbouwers in het zonnetje gezet. Mensen die zich allemaal op hun eigen manier inspannen voor verbinding, ontmoeting, integratie en het bestrijden van eenzaamheid.

De volgende award wordt uitgereikt in oktober. In januari 2019 sluit Present Barendrecht de actie af met een Bruggenbouwerslunch met alle winnaars. Op hun beurt mogen de zij iemand meenemen die in hun ogen ook een bruggenbouwer is voor de Barendrechtse gemeenschap.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »