Werkzaamheden aan de weg (Wegwerkzaamheden Paddewei, Barendrecht)

BARENDRECHT – Uit onderzoek van de gemeente Barendrecht is gebleken dat 37 straten in Barendrecht zeer waarschijnlijk opnieuw moeten worden ingericht. Het gaat om straten binnen 30km/u zones. De kosten van zo’n 8 miljoen euro zouden over een periode van 10 jaar kunnen worden gespreid.

Van de 429 straten onderzochte straten blijken er ook nog 252 ‘matig’ te zijn ingericht als 30km/u straat (obv eisen ‘Duurzaam Veilig‘). Hier moet volgens het onderzoek van de gemeente nog eens 3 miljoen euro in worden geïnvesteerd: “De overige €3 mln. is nodig om de overige straten, die nu redelijk scoren maar waarvoor nog een aantal kleine aanpassingen nodig zijn (vooral in de vorm van drempels), aan te pakken.

Maatregelen

Het onderzoek en bijbehorende voorstel zijn het gevolg van een door de volledige gemeenteraad aangenomen motie (pdf): “Snelheid beperkende verkeersmaatregelen in 30 km zones“. Hierin wordt het college opgeroepen om werk te maken van de 30km/u zones: de veiligheid, handhaving van max. snelheid en de inrichting van de weg.

Om aan te sluiten bij landelijke basiskenmerken voor een 30km/u weg moet er aan diverse eisen worden voldaan: Inrichting als erf toegangsweg, afdoende aanduiding verblijfsgebied, klinkerverharding ipv asfalt, een versmald wegprofiel en verkeersdrempels. De aangekondigde veranderingen aan de Schaatsbaan zijn hier een voorbeeld van. Een ander voorbeeld is de Paddewei, waar de doorgaande asfaltweg eind 2016 is vervangen door een weg met klinkers.

30 km/u straten in Barendrecht

Wethouder Luijendijk (verkeer): “Indien deze maatregelen bijvoorbeeld in de komende 10 jaar worden uitgevoerd, dan zal er een investering per jaar nodig zijn van circa €1,1 miljoen. (…) Naast de kosten voor de aanleg van de maatregelen zelf, zullen er ook voorbereidingskosten worden gemaakt.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »