Sloot met fontein langs de Binnenlandse Baan / Kruidentuin

BARENDRECHT – Bij de gemeente en het waterschap komen op dit moment veel meldingen binnen over de lage waterstand en slechte waterkwaliteit in sloten, singels en vijvers.

Gemeente Barendrecht: “Helaas kunnen we daar op dit moment niets aan doen. Door de hoge temperaturen en langdurige droogte voeren de grote rivieren erg weinig water af. Het zoute zeewater kan hierdoor erg ver stroomopwaarts in de rivier komen.

Schoon water

De combinatie van weinig rivierwater en een hoog zoutgehalte zorgt ervoor dat het waterschap op dit moment geen schoon water kan inlaten. Hierdoor kan de waterstand in de gemeente niet op peil worden gehouden en is er geen mogelijkheid om (extra) door te spoelen om de waterkwaliteit te verbeteren. Ook verwijdert de gemeente nu geen kroos en (overmatige) waterplanten. De waterkwaliteit en het zuurstofgehalte van het water zouden daardoor nog verder achteruit gaan.

Bomen bewateren

Gemeente Barendrecht: “Bomen die jonger dan twee jaar zijn, jonge aanplant en eenjarige planten krijgen water. Daar wordt zelfs de speciale kolkenwagen voor ingezet! Normaal gesproken maakt zo’n wagen de rioolputten en straat- en trottoirkolken schoon. Zolang het waterschap het toestaat, gebeurt dit met oppervlaktewater. De oudere bomen redden zichzelf. Het is niet haalbaar en onnodig om alle bomen water te geven.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »