Brandweer Barendrecht gaat naar nieuwe kazerne aan de 2e Barendrechtseweg

BARENDRECHT – Het zal u niet ontgaan zijn. De nieuwbouw van de kazerne aan de 2e Barendrechtseweg naast De Baerne is bijna klaar. Als alles volgens planning verloopt, neemt de brandweer op maandag 23 december zijn intrek in het nieuwe onderkomen. Vanaf dat moment rukken de brandweerauto’s ook uit vanaf die locatie. De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) is eigenaar van de nieuwe kazerne.

Het huidige gebouw aan de Maasstraat voldoet niet meer aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast is nieuwbouw noodzakelijk door de centrumontwikkelingsplannen. In dit artikel leest u meer over de functie van de nieuwe VRR-kazerne en hoe we u als weggebruiker informeren over het uitrukken van de brandweer. Vanuit de kazerne dekt de brandweer het gebied ten oosten van de A29.

Veilig uitrukken door VRI

Bij alarmering parkeren de vrijwillige brandweerlieden aan de achterzijde van de VRR-kazerne. Hun parkeerplaats aan de Dr. Kuyperstraat is afgesloten met een slagboom. Om het uitrukken van brandweervoertuigen vanuit de kazerne aan de 2e Barendrechtseweg veilig te laten verlopen is een VerkeersRegelInstallatie (VRI) aangebracht. Zowel langs de hoofdrijbaan als langs het fietspad.

Oranje waarschuwingslicht

De lichten van de VRI branden alleen in geval van een alarm. Op het moment dat de brandweerlieden worden gealarmeerd, zorgt deze installatie ervoor dat een oranje waarschuwingslicht gaat knipperen. Zodra de brandweerauto gereed is om te vertrekken, springt het licht van oranje op rood en moet verkeer op de Barendrechtse – weg stoppen. Als het verkeer tot stilstand is gekomen kan de brandweerauto veilig de straat op rijden. Op weg naar het incident.

Inzet sirene en zwaailichten

De brandweer rukt in Barendrecht tussen de 430 en 450 keer per jaar uit. In de meeste gevallen is dat zonder sirene en zwaailicht. In ongeveer 30% van de gevallen wordt wél uitgerukt met sirene en zwaailicht. Dit gebeurt als snelle hulp noodzakelijk is, omdat er mensenlevens in gevaar zijn. Of om te voorkomen dat er een levensbedreigende situatie ontstaat of ernstige schade aan gebouwen of goederen. Een brandweervoertuig met een spoedeisende taak mag tijdens de rit afwijken van een aantal verkeersregels, maar is wel verplicht om sirene en zwaailicht te gebruiken. Dit om te voorkomen dat andere verkeersdeelnemers in gevaar komen.

Nieuwe VRR-kazernes in regio

Barendrecht is één van de drie plaatsen waar de VRR een nieuwe kazerne in gebruik neemt. Ook in Goedereede en Schiedam wordt hard gewerkt aan nieuwbouw. De nieuwe kazernes zijn niet altijd alleen een uitrukpost van de brandweer. Ook andere onderdelen van de organisatie kunnen hierin ondergebracht worden, bijvoorbeeld de ambulancedienst en de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR). Daarom spreken we van ‘VRR-kazernes’.

VRR

De VRR is een regionale hulpverleningsorganisatie en omvat de regionale brandweer en ambulancezorg (AZZR/VRR), de GHOR en de Gemeenschappelijke Meldkamer van politie, brandweer en ambulance. De VRR werkt nauw samen met de regiogemeenten, politie, het Havenbedrijf, Milieudienst DCMR, Openbaar Ministerie en de Waterschappen

Eerste steen nieuwe kazerne

Bekijk hier de foto’s terug van het leggen van de eerste steen bij de nieuwe kazerne: Symbolische eerste steen gelegd bij nieuwe brandweerkazerneBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »