Politieauto's en politiemotor in Barendrecht

BARENDRECHT – In november 2017 werd burgemeester van Belzen (veiligheid) door de gemeenteraad gevraagd om de politie-inzet in de gemeente te actualiseren. Dit gebeurde in de vorm van een door de gemeenteraad aangenomen motie (“actualisatie politie-inzet”, pdf).

Uit recent overleg is echter gebleken dat er voor de gemeente Barendrecht geen extra politie capaciteit beschikbaar is, hier wordt nog wel aan verder gewerkt.

Extra geld

Van Belzen over de beschikbaarheid van extra politie inzet: “Op dit moment er is geen extra capaciteit beschikbaar voor de uitbreiding in de gemeente Barendrecht of elders in de eenheid.” De burgemeester geeft aan dat de politiesterkte in de basisteams onder druk staat, ook landelijk. Het kabinet heeft voor de komende jaren wel extra geld uitgetrokken om hier verbetering in aan te brengen: “Naar verwachting rondt het kabinet de besluitvorming hierover in juni af en kan de minister de kamer half juni informeren. In hoeverre uit deze gelden de formatie voor de eenheid Rotterdam versterkt gaat worden en wat dit voor Barendrecht betekent is nog niet bekend.

Meer blauw

Burgemeester van Belzen: “De ontwikkelingen voor wat betreft de verdeling van de gelden en de daarbij behorende versterking van de formatie worden door mij nauwlettend gevolgd. Mijn inspanningen zijn erop gericht om de verdeling van de politie-inzet in Barendrecht, met speciale aandacht voor de vergroting van zichtbaarheid, beschikbaarheid en inzetbaarheid, evenredig verdeeld en ingevuld te krijgen.

Wat betreft het aantal wijkagenten voldoet de gemeente Barendrecht “formatief en feitelijk” nu al wel aan de geldende norm, zo ligt de burgemeester toe in de brief aan de gemeenteraad (pdf).Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »