Samenwerking Edudelta en Present: Leerlingen helpen met tuinbestrating bij vrijwilligersprojecten

BARENDRECHT – Het Edudelta College en Present Barendrecht werken sinds kort op een mooie maatschappelijke manier samen. Groepen vrijwilligers gaan aan de slag in tuinen waar leerlingen van het Edudelta College vervolgens het opknappen van de bestrating voor hun rekening nemen.

Present organiseert in samenwerking met andere maatschappelijke organisaties vrijwilligersprojecten voor plaatsgenoten die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Heel praktisch betekent dit dat groepen vrijwilligers regelmatig de handen uit de mouwen steken in tuinen van mensen die zelf niet in staat zijn om hun tuin te onderhouden. Bijvoorbeeld door gezondheidsproblemen. Bij de uitvoering van deze tuinklussen blijkt soms dat de aanwezige tuinbestrating ook wel een opknapbeurt zou kunnen gebruiken. Voor vrijwilligers over het algemeen een té zware en specialistische klus.

Bestrating door leerlingen

Binnen de opleidingen Hovenier en Loonwerk van het Edudelta College wordt o. a. opgeleid voor bestratingswerkzaamheden. Voor de leerlingen is het goed om de aangeleerde vaardigheden te oefenen en toe te passen in kleinschalige praktijksituaties. Door de handen ineen te slaan creëren Present en Edudelta een win-win situatie voor alle betrokkenen.

Motivatie

Onlangs werd het eerste gezamenlijke project afgerond. Zowel Present als Edudelta zijn zeer te spreken over deze maatschappelijke samenwerking. Jan Hartkoorn, docent van Edudelta: “Het is mooi om te zien hoe de leerlingen deze klus echt als hún project gingen ervaren. Zij zagen waarom en voor wie zij aan de slag waren en dat zorgde voor een grote motivatie. Voor ons als school is het ook goed om te weten dat Present vooraf zorgt voor een screening van de hulpontvangers. Zo weten wij dat onze ondersteuning op een goede plek terechtkomt

Ook John Dik, projectleider van Present, is tevreden: “De samenwerking en communicatie verliepen prima en de leerlingen hebben uitstekend werk afgeleverd. Als het aan ons ligt werken we zéker nog vaker op deze manier met Edudelta samen! Overigens is ook een woord van dank op zijn plaats aan GKB Groep die voor deze eerste klus de tegels en het zand gesponsord heeft”.



Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht



« | »