Oranjespeeltuin, Barendrecht

BARENDRECHT – De gemeente Barendrecht gaat werk maken van rookvrije speeltuinen en schoolpleinen in Barendrecht. Er wordt begonnen met de Oranjespeeltuin, hier mag nu al niet gerookt worden volgens de huisregels. Ook van De Kleine Duiker wil de gemeente een rookvrije locatie maken.

Uit de resultaten van de gezondheidsmonitor blijkt dat het percentage rokers onder de 17 t/m 23 jarigen is toegenomen in Barendrecht: van 23% in 2012 naar 27% in 2016. College van B&W: “Het idee is niet bedoeld tegen roken, maar het gaat om het goede voorbeeld geven aan en beschermen van kinderen

Draagvlak creëren

Dwang is gelukkig geen noodzakelijk middel voor een rookvrije speelplek“, aldus het college. De gemeente wil in 2018 in ieder geval één volledig rookvrije speeltuin realiseren en zal hiervoor draagvlak gaan creëren bij bestuurders en directieleden van de speeltuin(en). “Na een positief resultaat is het streven dat er in 2023 niet gerookt wordt in het bijzijn van kinderen op alle speelplekken binnen de gemeente Barendrecht. Handhaven doen wij door betrokkenen vooraf te informeren over de nieuwe regel. Betrokkenen spreken bezoekers op een vriendelijk en duidelijke manier aan en vragen medewerking.

Rookvrij

Een rookvrije (schoolplein)speeltuin volgens de gemeente:

  • Op speelterreinen wordt niet gerookt in het bijzijn van kinderen. Dit betekent dat het gehele speelterrein rookvrij (vrij van (e)sigarette n en sigaren) is, zonder uitzonderingen.
  • De rookvrije regels staan in het reglement en op het terrein staat met bordjes aangegeven dat het rookvrij is. De bordjes plaatst de gemeente op de speeltuinen in beheer van verenigingen, niet op de kleinere speelterreinen in de woonwijken.
  • De plek waar mensen roken is buiten het speelterrein en zoveel mogelijk uit het zicht van de spelende kinderen.


Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »