Rioolbuizen (Riolering)

BARENDRECHT – De rekenkamer Barendrecht gaat onderzoeken of de kwaliteit van de riolering op orde is en of er niet te veel geld hieraan wordt uitgegeven. Ook kijkt de rekenkamer of de gemeente Barendrecht rekening houdt met de gevolgen van klimaatveranderingen voor de riolering. Extreme buien komen immers steeds vaker voor en kunnen zorgen voor grote economische schade en een gevoel van onveiligheid bij bewoners.

Verder gaat de rekenkamer na of de gemeenteraad goede informatie over de riolering op tijd verkrijgt.

Onderzoek riolering in Barendrecht

Riolering ligt grotendeels ondergronds, is nauwelijks zichtbaar, maar enorm belangrijk voor de volksgezondheid en een goede werk- en leefomgeving. Dankzij de riolering leven mensen langer, wordt wateroverlast beperkt en het milieu gespaard“, aldus de rekenkamer. De gemeente is verantwoordelijk voor de rioleringszorg. Inwoners betalen een rioolheffing zodat de gemeente haar rioleringstaken uit kan voeren.

De resultaten en conclusies van het onderzoek worden naar verwachting medio 2018 aangeboden aan de gemeenteraad.

Riolering in Barendrecht

In Barendrecht is in totaal 322 kilometer vrijverval riolering aanwezig (riolering waarbij het water door zwaartekracht omlaag stroomt door buizen ipv met pompen). Als een van de weinige gemeenten in Nederland heeft Barendrecht een vrijwel volledig (verbeterd) gescheiden stelsel; slechts 5 kilometer riolering is gemengde riolering (regen + afvalwater afvoer). De gemeente is als een van de eerste gemeenten begonnen met de aanleg van (verbeterd) gescheiden stelsels.

Het rioolstelsel kent een relatief jonge leeftijdsopbouw, want er is nauwelijks riolering aangelegd voor 1960. Het grootste deel van de riolering (65% ) is aangelegd in de periode 1990-2009, de periode waarin de gemeente Barendrecht zeer sterk groeide. Verder omvat de riolering allerlei bijzondere objecten zoals gemalen (pompen), druk- en persleidingen, overstorten en straatkolken. (bekijk hier de volledige onderzoeksopzet (PDF))Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »