Bethelkerk, Barendrecht

BARENDRECHT – Het college stelt de locatie Bethelkerk aan de gemeenteraad voor als nieuwe locatie voor de herhuisvesting van de gebruikers uit ’t Trefpunt. Voorwaarde is wel dat vóór 1 oktober 2018 overeenstemming met de eigenaar kan worden bereikt over de aankoop en over de voortzetting van het gebruik door de kerk als één van de medegebruikers.

De gemeente wil het symbolische bedrag van €1,- betalen voor de Bethelkerk. Om de kerk vervolgens geschikt te maken voor de huidige (en toekomstige) gebruikers van het Trefpunt heeft het college voorgesteld om €7,1 miljoen beschikbaar te stellen (investeringskrediet). Jaarlijks wordt uitgegaan van €378.000 aan structurele exploitatiekosten.

Verbouwing Bethelkerk

Uit eerder locatieonderzoek kwam de Bethelkerk als één van de meest geschikte locaties naar voren, naast renovatie/nieuwbouw van ’t Trefpunt en totale nieuwbouw op de huidige locatie van ‘t Trefpunt. “De reacties van huurders en buurtbewoners uit de wijk de Driehoek op deze mogelijke opties zijn wisselend. Daar is niet één hele duidelijke voorkeur uit naar voren gekomen“, zo stelt de gemeente. Mocht het aankopen van de Bethelkerk niet lukken, dan is renovatie van ’t Trefpunt het gewenste alternatief voor het college.

Redenen voor het college om de Bethelkerk als hun voorkeurslocatie aan te wijzen zijn onder andere de goede bereikbaarheid voor de gebruikers, de voldoende parkeerruimte en de aantrekkelijke verbinding tussen het centrum en de Oude Dorpskern die door het multifunctioneel gebruik ontstaat. Verder ziet het college in het multifunctionele gebruik van het pand de kans om de Bethelkerk als beeldbepalend gemeentelijk monument te behouden.

Onderzoek

Het voorstel wordt op dinsdag 13 februari besproken in de gecombineerde commissie Samenleving/Ruimte. Tijdens deze commissievergadering kunt u inspreken (aanmelden verplicht). Vervolgens vergadert de gemeenteraad op dinsdag 6 maart 2018 over het uiteindelijke voorstel. Beide vergaderingen zijn openbaar.

Indien de raad akkoord gaat met het voorstel zal er direct een onderzoek worden gestart: Deze studie moet duidelijkheid geven over de meest gewenste gebruiks- en bouwtechnische invulling van de Bethelkerk.

Zie ook: Grote kerkzaal van Bethelkerk in overweging voor herontwikkeling Het TrefpuntBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »