Grote kerkzaal van Bethelkerk in overweging voor herontwikkeling Het Trefpunt

BARENDRECHT – De gemeenteraad koos in mei 2017 voor herontwikkeling van ’t Trefpunt. De raad gaf voor wat betreft de locatie de opdracht een duurzame (nieuwbouw) oplossing te vinden ter vervanging van het huidige verouderde gebouw.

De afgelopen maanden zijn alle beschikbare locaties in Barendrecht in beeld gebracht en getoetst. Onderzoek wijst uit dat de huidige locatie aan de Dr. Kuyperstraat en de Bethelkerk het meest geschikt zijn. Daarnaast is ook renovatie van het huidige gebouw gecombineerd met nieuwbouw een optie“, aldus de gemeente Barendrecht.

Plannen

Uit het onderzoek blijkt de Bethelkerk een optie te zijn voor herontwikkeling: “De grote kerkzaal kan voorzien worden van een immens meubel dat is samengesteld uit vloeren, (glazen) wanden en trappen.” Het gemeentelijk monument zou op deze wijze kunnen worden behouden “op deze beeldbepalende locatie in het dorp“, zo valt in het onderzoek te lezen (zie schets).

Voor herontwikkeling op de huidige locatie blijkt uit onderzoek dat renovatie en nieuwbouw een oplossing zou kunnen zijn. Het plan is dan om een extra gebouw op plein voor het huidige gebouw te plaatsen: “Door middel van een grondige verbouwing en een kleine uitbreiding kan het karaktervolle schoolgebouw prima voldoen aan de wensen voor een toekomstbestendig gebouw. Het resultaat is een duurzaam en ruimtelijk gebouw op een optimale plek in het centrum

Locatieonderzoek

De huidige huurders zijn betrokken bij het uitgebreide locatieonderzoek. “Wij toetsten diverse locaties aan de wensen van de huurders, de inpassingsmogelijkheden van een nieuw plan, de parkeermogelijkheden, duurzaamheid en de versterking van de omgeving en het centrum. Maar denk bijvoorbeeld ook aan de kansen voor samenwerking van verschillende organisaties in het gebouw bij het organiseren van gezamenlijke activiteiten en een zo optimaal mogelijk gebruik van de ruimten.

Inloopdagen in De Huiskamer

Wilt u meer informatie over het locatiekeuzeonderzoek en het vervolgtraject? Breng dan op woensdag 17 januari (9.00 – 20.00 uur) of vrijdag 19 januari (9.00 -17.00 uur) een bezoek aan De Huiskamer aan het Onderlangs 11. Daar gaat de gemeente graag persoonlijk met u in gesprek, maar u kunt ook een schriftelijke reactie achterlaten: “Wij nemen alle reacties mee bij de verdere afweging voor de locatiekeuze“, aldus de gemeente.

Kijk voor meer informatie over het locatieonderzoek op www.barendrecht.nl/centrumaanpak

Besluitvorming

Na de behandeling in de gecombineerde commissie Samenleving/ Ruimte op dinsdag 13 februari vergadert de gemeenteraad op dinsdag 6 maart 2018 over het uiteindelijke voorstel. Beide vergaderingen zijn openbaar.

Tijdens de commissievergadering kunt u inspreken. Aanmelding voor het spreekrecht kan via griffi e@barendrecht.nl of telefonisch via 14 0180 tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering bij mevrouw A. Mak (commissiegriffier).


Samengestelde foto (door BarendrechtNU): Schets van de kerkzaal uit het onderzoek over een foto geplaatst van de Bethlekerk:Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »