Plan: 'Poort van Barendrecht' met nieuwbouw op Edudelta locatie aan de Rijnstraat

BARENDRECHT – De locatie van het oude waterschapsgebouw aan de Rijnstraat is gekocht door een projectontwikkelaar die op deze locatie appartementen wil bouwen. De gemeente organiseerde vorige week een bijeenkomst voor omwonenden om de randvoorwaarden hiervoor te bespreken.

De gemeente stelde voor om maximaal 5 bouwlagen (met nok erbij) toe te staan en hierdoor een ‘broertje’ te creëren voor het naastgelegen appartementengebouw ‘De Boom’, aan de andere zijde van de Barendrechtseweg. Hierdoor zou een soort poort naar het centrum van Barendrecht ontstaan. In de huidige situatie is De Boom 3 meter hoger, in de nieuwe situatie zou het gebouw aan de Rijnstraat 1,5m hoger worden dan De Boom.

Sloop en nieuwbouw

Op dit moment maakt het Edudelta College nog gebruik van het gebouw. De projectontwikkelaar die het gebouw inmiddels al gekocht heeft wil het gebouw gaan slopen. De gemeente kan echter voorwaarden stellen aan de nieuwbouw. Omwonenden werden daarom uitgenodigd om mee te denken. Een gebiedsvisie ontbreekt namelijk nog: het gebouw valt niet onder de huidige visie voor het centrum en ook niet onder die voor de Oude Dorpskern. De gemeente gaf aan tussen de belangen van de bewoners en de projectontwikkelaar te zitten: “want de projectontwikkelaar wil altijd meer“.

Hoogte in

Een aantal bewoners gaven tijdens de informatieavond direct aan niet blij te zijn met een hoger gebouw. Het aanzicht en inkijk in bestaande woningen en tuinen baart de omwonenden zorgen.

Een suggestie om woningen in het huidige gebouw te maken werd direct afgeschoten: dit zou volgens de projectontwikkelaar niet mogelijk zijn vanwege de vorm van het huidige gebouw en de afwijkende bouwlagen (het gebouw is al eens eerder uitgebreid). Ook de suggestie om het pand om te vormen tot ‘hotel’ bleek geen optie: Barendrecht heeft namelijk snel meer woonruimte nodig.

Suggesties

Omwonenden hebben na de presentatie diverse suggesties en bezwaren kenbaar gemaakt via door de gemeente beschikbaar gestelde feedback formulieren. Deze inbreng zal worden gebruikt om de randvoorwaarden aan te passen en aan te vullen, zo vertelde de gemeente de bewoners. Naar verwachting kan de ontwikkelaar vanaf februari 2018 een plan indienen bij de gemeente.

Foto: Visualisatie van het voorgestelde maximale volume van nieuwbouw op de locatie aan de Rijnstraat, gezien vanaf de Bethelkerk. (het gaat daarbij dus niet om hoe het gebouw eruit komt te zien, maar nadrukkelijk alleen om het maximale volume dat het nieuwe gebouw zou mogen innemen). Foto, links onderin: Voorstel voor de entree/poort van Barendrecht.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »