Bethelkerk, Barendrecht

BARENDRECHT – Vanmiddag (Maandag 4 december 2017) vond in de Bethelkerk de herdenkingsbijeenkomst plaats voor mevrouw van Belzen. Mevrouw van Belzen overleed vorige week donderdag.

De rouwstoet kwam om 15:00 uur vanmiddag (Maandag 4 december 2017) aan bij de kerk waarna de herdenking plaats vond. Burgemeester van Belzen sprak tijdens de herdenkingsbijeenkomst voor zijn echtgenote, Anneke van Belzen – Beijer, een dankwoord uit aan betrokkenen, collega’s, aanwezigen en de inwoners van Barendrecht:


Dankwoord Burgemeester van Belzen bij de herdenkingsbijeenkomst van mevrouw Van Belzen

Meneer de commissaris, geachte collegae, dames en heren,

Graag wil ik van de gelegenheid gebruik maken u allen hartelijk te bedanken voor uw aanwezigheid deze middag. Het is voor mij en mijn familie een grote bemoediging dat zovelen in deze verdrietige dagen, en in het bijzonder vanmiddag, met ons meeleven.

Meneer de commissaris dank voor de warme belangstelling die u getoond hebt tijdens het ziekteproces, en ook nu vanmiddag (Maandag 4 december 2017) door uw aanwezigheid en voor de gesproken woorden. Dank ook aan collega Kolff voor zijn bijdrage deze middag, datzelfde geldt ook voor dominee Klopstra, voor de nestor van de raad de heer Orsel, raadslid mevrouw van Deursen en de gemeentesecretaris de heer Bravenboer.

Dank ook aan het harmonieorkest en de organist van de harmonievereniging Barendrecht, de leden van het christelijk gemengd koor Ridderkerk, waar mijn vrouw lid van was, voor hun muzikale omlijsting. Dank ook aan het kerkbestuur van de Bethelkerk voor de mogelijkheid gebruik te maken van dit kerkgebouw deze middag. Dank ook voor de collegae, leden van de raad, leden van het college, medewerkers van de BAR organisatie, voor hun getoonde belangstelling. Ook de organisaties waar ik op enigerlei wijze bestuurlijk actief ben, wil ik bij deze dank betrekken.

Het op korte termijn organiseren van deze bijeenkomst vergde veel inspanning en ik wil iedereen die daar een bijdrage aan heeft geleverd hartelijk danken.

Heel veel dank ook aan de Barendrechtse  inwoners voor hun betrokkenheid en in het bijzonder dank ik de vele vrijwilligers die met grote inzet het mij mogelijkheid maakten mijn ambt te vervullen de afgelopen periode. Zij creëerden voor mijn vrouw en mij een veilige situatie. Zij meldden mij het volgende: uw vrouw heeft tien jaar klaar gestaan voor onze inwoners nu moeten wij voor haar klaarstaan. Dat heeft mij ontroerd. En zij hebben het ook waargemaakt. Zij gingen door tot het laatste. Ik zal hun onbaatzuchtige en volhardende inzet nooit vergeten. Hierin kwam de kracht van de lokale samenleving tot uiting; want in Barendrecht laten we elkaar niet vallen maar zorgen we voor elkaar.

Ik ben trots dat ik burgemeester mag zijn van deze gemeente Barendrecht, waar inwoners voor elkaar klaarstaan. Mijn vrouw heeft zich al die jaren te midden van u zeer thuis gevoeld. Zij heeft met genoegen de afgelopen jaren aan mijn zijde gestaan bij hoogtepunten in de lokale samenleving. Zij was een stille kracht naast mij en door uw aanwezigheid vanmiddag (Maandag 4 december 2017) ervaar ik dat zij een gewaardeerde burgemeestersvrouw was binnen onze gemeente. Ik spreek de wens uit dat wij haar zo zullen herinneren.


U kunt het condoleanceregister ondertekenen in het gemeentehuis. Deze bevindt zich in de kamer rechts van de receptie. Na de uitvaart worden deze condoleances overhandigd aan burgemeester Van Belzen en zijn familie.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »