Politiepost Middeldijkerplein wordt Veiligheidspost

BARENDRECHT – In de Veiligheidspost Middeldijkerplein kan iedere Barendrechter terecht met vragen, opmerkingen of ideeën over veiligheid.

Wekelijks zijn er spreekuren van het wijkteam, de brandweer, de wijkagent en de BOA’s van de gemeente. Inmiddels weten steeds meer mensen de weg naar de Veiligheidspost te vinden.

Openingstijden

Om de dienstverlening uit te breiden, worden de openingstijden verruimd: met ingang van 1 oktober 2017 kunt u zowel op woensdag als op donderdag terecht bij de Veiligheidspost.

Heeft u ideeën om uw wijk veiliger te maken of vragen over veiligheid en leefbaarheid in uw wijk?  Heeft u vragen over uw woonomgeving? Ervaart u moeilijkheden met uw buren? Of wilt u kennismaken met de wijkagent(en) en wijkboa’s  die in en voor uw wijk werken? Komt u dan vooral naar de wijkspreekuren op woensdag:

  • 09.00-10.00 uur: Wijkteam
  • 10.00-12.00 uur: Brandweer
  • 13.00-17.00 uur: BOA (op afspraak)
  • 14.00-17.00 uur: Politie (op afspraak)

Op donderdag kunt u met vragen over veiligheid terecht aan de balie; hier kunt u ook flyers verkrijgen met tips en informatie over criminaliteitspreventie.

De dienstverlening in de veiligheidspost zal  in 2018 verder worden uitgebreid. Het wordt dan ook mogelijk  om in de veiligheidspost internetaangifte te doen via politie.nlBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »