Hond

BARENDRECHT – De heer Koren uit Barendrecht heeft officieel bezwaar gemaakt bij de gemeente tegen de hondenbelasting. De bezwaarmaker “zou het op prijs stellen als dit in de gemeenteraad kan worden besproken en Barendrecht in de maat gaat lopen met hun naburige gemeenten“, zo schrijft hij aan de gemeente.

Bezwaarmaker noemt o.a. de willekeur, het misbruik en de onredelijkheid van het tarief als argumenten tegen de hondenbelasting. Hij verzoekt de gemeente om de hondenbelasting voor 2017 en toekomstige jaren af te schaffen.

Argumentatie

De heer Koren heeft de volgende argumentatie ingediend voor het opheffen van de hondenbelasting in Barendrecht:

Willekeur: Uw keuze om aan hondenbezitters wel belasting op te leggen getuigt van een onacceptabele willekeur daar andere burgers welke gemeentegroen betreden, zoals paardrijders en skaters, als ook de jongeren op trapveldjes, géén ‘gebruikersbelasting’ hoeven te betalen. Honden worden steeds meer onevenredig beperkt in hun gebruik van de openbare ruimte en enige aandacht en toezicht op hondveiligheid in deze ruimte is er niet: Het aantal door grote honden doodgebeten gezelschapshondjes is niet meer op handen te tellen.

Motivering: wanneer u zich wil beroepen op de kosten van inzet van straatveegapparatuur, dan wijs ik u erop dat alle andere vormen van vervuiling, zoals dagelijks straatvuil, blikjes en andere verpakkingen, vuurwerkafval e.d. zonder extra belasting voor de veroorzaker worden opgeruimd.

Misbruik doel verordening Hondenbelasting: De bedoeling van hondenbelasting was ooit het bestrijden van rabiës. Voor zover daar heden ten dage al een noodzaak voor bestaat, worden de kosten hiervan door hondenbezitters zelf gedragen. Hondenbezitters krijgen tenslotte zelf de rekening wanneer zij hun huisdier tegen rabiës laten inenten.

Onredelijkheid van het tarief: U hebt in uw aanslag niet onderbouwd hoe u tot uw tariefstelling bent gekomen. Ook is het bedrag onredelijk in verhouding met andere gemeenten zoals Rotterdam, Ridderkerk en Albrandswaard aangezien deze de Hondenbelasting inmiddels hebben afgeschaft.

Ik denk dat het belangrijker is om honden bezitters erop te attenderen dat het verplicht is dat zij de uitwerpselen van hun honden opruimen en niet wachten tot de gemeente langskomt met hun ”poepzuiger”.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »