Schoolgebouw Van Ravesteyndreef krijgt extra verdieping voor realisatie 27 appartementen

BARENDRECHT – De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met vastgoed ontwikkelaar Adriaan van Erk over de doorontwikkeling van de schoolwoningen aan de Van Ravesteyndreef. Het college heeft besloten om de bestemmingsfunctie aan te passen van ‘Maatschappelijk’ naar ‘Wonen’: “De overeenkomst (..) heeft betrekking op de sloop van een bestaande school en realisatie van nieuwe woningen.

Het plan is volgens de verleende omgevingsvergunningen om een extra verdieping bovenop het gebouw aan te brengen. In totaal zouden daarmee 27 appartementen moeten worden gerealiseerd in het gebouw. De schoolwoningen staan sinds halverwege 2016 leeg nadat basisschool Het Kompas hier is vertrokken.

Overeenkomst

In de overeenkomst is afgesproken dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft om de ontwikkeling planologisch mogelijk te maken. Daarnaast is de ontwikkelende partij volledig verantwoordelijk voor het hele bouwproces. Verder is overeengekomen dat de ontwikkelende partij de eventuele planschadekosten voor hun rekening nemen en is er een bijdrage overeengekomen in de door de gemeente te maken kosten.

Met ingang van 27 april 2017 ligt de zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis in Barendrecht. U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u telefonisch contact opnemen met de heer Van Buren via telefoonnummer 14 0180. Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst kunnen geen zienswijzen naar voren worden gebracht of bezwaren of beroep worden ingediend.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »