Begraafplaats Den Ouden Dijck

BARENDRECHT – [Update] “Van een Barendrechtse bewoner hebben we vernomen dat de oversteek bij de begraafplaats Den Ouden Dyck op de derde Barendrechtse weg als niet-veilig wordt ervaren. Uit berichten op Facebook blijkt dat dit breder gedeeld wordt“, aldus het CDA Barendrecht. De partij heeft daarom vragen gesteld aan het college over de veiligheid van de betreffende oversteekplaats.

Aangegeven wordt dat het levensgevaarlijk is als je als fietser wilt oversteken omdat je geen overzicht hebt op het verkeer dat nadert met hoge snelheid“. Volgens het CDA, die de situatie ter plaatse heeft bekeken, staan er ‘4 kleine bomen in de berm’ die in de zichtlijn staan voor een volledig overzicht op de weg. Ook zou de snelheid van het autoverkeer ‘aanzienlijk’ zijn.

Vragen

De partij stelt dat een begraafplaats wordt bezocht door jong en oud, mensen die zich wat sneller en mensen die wat minder snel uit de voeten kunnen: “Voor al deze mensen is een bezoek aan de begraafplaats een moment van ‘denken aan’. Een moeilijke oversteek waarbij je je gedachten erbij moet hebben staat hier haaks op“.

De volgende vragen zijn gesteld aan de verantwoordelijk wethouder:

  • Is deze situatie bekend bij de wethouder?
  • Voldoet de zichthoek aan wettelijke normen?
  • Wat is de maximum snelheid op de derde Barendrechtse weg ter plaatse van de ingang van de begraafplaats Den Ouden Dyck?
  • Wat gaat de wethouder eraan doen om de oversteek veiliger en overzichtelijker te maken?

Update

Uit beantwoording door wethouder Vermaat blijkt dat er voor zover bekend geen eerdere meldingen binnen zijn gekomen over een onveilige situatie op de betreffende locatie. Voor fietsers voldoet de oversteek net aan de norm, aldus de wethouder. “Uit oogpunt van verkeersveiligheid is het wenselijk meer zicht te hebben op het aankomende verkeer.” De gemeente zal het Waterschap dan ook verzoeken om de bomen te laten snoeien zodat er meer zicht ontstaat voor fietsers.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »