Nieuwe vrijwilligers voor gezinsondersteuning bij Home-Start BAR

BARENDRECHT –  Home-Start BAR heeft vijf nieuwe vrijwilligers. Deze enthousiaste dames volgden een interne cursus ter voorbereiding op hun taak. De cursus werd afgesloten met de uitreiking van een certificaat door mevrouw Sandra Krist, beleidsambtenaar bij de BAR-organisatie.

Home-Start biedt gratis laagdrempelige (opvoedings)steun aan gezinnen met minimaal één kind onder de zeven jaar. De vrijwilligers komen (meestal) wekelijks bij het gezin thuis.

Home-Start

Mevrouw Krist gaf aan heel enthousiast te zijn over Home-Start vanwege goede ervaringen vanuit het verleden en vanwege de werkwijze van de organisatie. Als grote kracht van Home-Start ziet zij het feit dat dat de vrijwilligers zelf ervaring in het opvoeden hebben én dat vrijwilligers cursussen volgen en begeleid worden bij hun belangrijke taak in jonge gezinnen. Bij Home-Start gaat het dus om geschoolde vrijwilligers.

In Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk wordt Home-Start aangeboden vanuit CJGRijnmond. Voor meer info kunt u terecht op home-start.nl of bij de coördinator van Home-Start BAR, Jeanette Dekker.
(06-35124547/home.start.BAR [@] cjgrijnmond.nl)

Foto: Nieuwe Home-Startvrijwilligers klaar voor hun taak.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »