Inge de Bruijn Zwembad (glijbaan), Barendrecht

BARENDRECHT – Na onderzoek heeft het college besloten om het project ‘buitenzwembad bij het Inge de Bruijn zwembad’ voorlopig niet voort te zetten. Concreet wordt er in de begroting van 2017 geen budget vrijgemaakt voor de bouw van het buitenzwembad: “Dat neemt niet weg dat dit college in beginsel positief staat tegenover de realisatie van een buitenzwembad in Barendrecht“. Uit het onderzoek blijkt dat er met de huidige plannen geen dekkende exploitatie mogelijk.

De verwachting dat er 15.000 extra bezoekers per jaar naar het zwembad komen is als ‘realistisch’ beoordeeld in het onderzoek. Om een sluitende exploitatie te realiseren blijkt één van de scenario’s het meest haalbaar, maar zelfs dan is deze pas kostendekkend bij 7.500 extra bezoekers (bovenop de 15.000).

Update, zie ook: EVB wil buitenbad voor Inge de Bruijn zwembad wel op begroting: “plan binnen handbereik”

Wel of geen overkapping

In de rapportage blijkt dat er 3 opties zijn onderzocht. Een zwembad van 15×25 meter van 2 meter diep: (1) natuurgezuiverd, (2) natuurgezuiverd met overkappingsmogelijkheid (blaashal) en (3) een traditioneel gezuiverd zwembad met (flexibele) overkapping (investering respectievelijk: 1 milj, 1.1 milj en 1.6 milj). Het toevoegen van een overkapping, zo wordt geconcludeerd, “leidt niet tot een grotere attractiviteit van het zwembad“.

Zwem- en waterpolovereniging Barendrecht (ZPB) liet vorige week al weten hoe ze tegen de plannen voor een buitenzwembad aankijken. ZPB zou een grootgebruiker van het zwembad (kunnen) worden. De vereniging is in overleg gegaan met de gemeente: “Alle mogelijke oplossingen zijn de revue gepasseerd en als ZPB denken we dat het meeste maatschappelijke nut te halen is uit een bad dat zowel in de zomer als in de andere seizoenen op een betrouwbare manier geëxploiteerd kan worden. ZPB pleit dan ook voor een traditioneel bad met een flexibele overkapping.” Het feit dat uit onderzoekt blijkt dat een overkapping niet voor meer bezoekers zal zorgen, maakt dat hier sprake is van een mismatch is tussen het meest haalbare plan en de wens van ZPB.

De directie van het Inge de Bruijn zwembad: “Een verdere oriëntatie op het recreatief gebruik (door bijvoorbeeld andere afmetingen van het bassin) kunnen op gespannen voet komen te staan met de wensen van ZPB en de mogelijkheden van gebruik voor de vereniging

Natuurzuivering

Over de keuze voor het gebruik van natuurzuivering van het water in het buitenbad zegt ZPB: “Daarnaast plaatsen wij kanttekeningen bij de optie natuurzuivering omdat dit ten eerste nog niet is toegestaan zonder ontheffing van de provincie, ten tweede omdat dit experiment extra kosten met zich mee gaat brengen als de planten niet doen wat er verwacht wordt, ten derde omdat dit overkappingsmogelijkheden (in de toekomst) nagenoeg uitsluit en ten vierde omdat dit een groot beslag doet op de buitenruimte waardoor er veel minder ruimte is (ca 400m2) voor mensen die buiten willen recreëren.

De vereniging ziet liever dat het buitenbad duurzamer wordt gemaakt door bijvoorbeeld gebruik te maken van zonne-energie om het bad te verwarmen, “en omdat het een investering is in een hele gemeenschap in plaats van een enkele doelgroep die alleen als het zonnig is een duik komt nemen.“.

Zwemwater

ZPB wil graag meer zwemwater voor haar leden. De vereniging is gegroeid en moet nu zwemwater in andere gemeenten huren om alle leden te kunnen laten trainen: “ZPB heeft natuurlijk baat bij een uitbreiding van het zwembad. Onze nood is namelijk hoog. We hebben veel te weinig badwater om onze leden op een goede manier hun sport te laten beoefenen. We huren duur badwater (meer dan €10.000) in andere gemeentes omdat het water in Barendrecht niet beschikbaar is. Dat geld besteden we liever aan Barendrechts water om onze sporters te kunnen laten genieten van de zwem- en waterpolo sport in eigen gemeente. (…) Wij hebben de afgelopen jaren niet kunnen profiteren van de groei van Barendrecht, hopelijk komt die tijd nu wel.

De vereniging refereert hiermee aan andere lokale sportclubs die recent wel konden uitbreiden en vernieuwen: “Denk hierbij aan de voetbalvelden (kunstgras) bij de voetbalverenigingen, de hockey- en tennis vereniging die nieuwe ruimere faciliteiten hebben gekregen en o.a. aan de fietscrossbaan. Hierbij mag geconstateerd kan worden dat de hoeveelheid zwemwater (excl. recreatiewater) op hetzelfde niveau is als in 1980 terwijl de bevolking van Barendrecht inmiddels ruim verdubbeld is.

Uitbreiding al eerder uitgesteld

ZPB: “Dit laatste is 8 jaar geleden al geconstateerd volgend op de gemeenteraadsverkiezingen van 2006 waarbij VVD, PvdA, CDA, Groenlinks en D66 in dat kader hebben aangegeven voor de uitbreiding te zijn van het Inge de Bruijn zwembad. In de toenmalige Gemeenteraad zijn vergevorderde plannen besproken en in concept goedgekeurd voor een miljoeneninvestering. Dit is uiteindelijk niet doorgegaan vanwege de kredietcrisis die ook in Barendrecht zijn effecten had. Het wordt tijd dat dat wordt rechtgetrokken!

Meerwaarde

Wethouder Lennart van der Linden namens het college: “Het college is van mening dat een buitenzwembad als recreatieve voorziening een maatschappelijke meerwaarde heeft voor Barendrecht. Het rapport (…) brengt de mogelijkheden en onmogelijkheden helder in beeld. Wij onderschrijven de conclusies van dit rapport. Er is nader onderzoek nodig om de mogelijkheden voor de recreatieve doelgroep te vergroten.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »