De Elf Ranken, Barendrecht

BARENDRECHT – De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft vorig jaar een inspectie uitgevoerd bij zorginstelling De Elf Ranken in Barendrecht. Uit vandaag (Dinsdag 5 juli 2016) gepubliceerde documenten blijkt dat de zorginstelling niet voldeed aan 23 normen. De inspectie concludeerde dat de geboden zorg onvoldoende voldoet aan de normen en daardoor risicovol is.

Zorgverlener Laurens via haar website: “De afgelopen maanden bracht de IGZ opnieuw bezoeken aan verschillende van onze huizen. De rapporten daarvan zijn nog niet definitief, maar we kijken met vertrouwen uit naar de publicatie hiervan.” Laurens stelt dat de conclusies stevig waren en de inspectie snel verbetering wilde zien: “Daarom werkten we de afgelopen maanden aan een verbetertraject.

Normen

De inspectie schreef in haar rapport (dec, 2015): “De zorg die De Elf Ranken biedt, leidt tot risico’s op gezondheidsschade voor cliënten. De zorg die De Elf Ranken biedt, voldoet niet aan 23 normen. Om deze risico’s te beperken verwacht de inspectie dat de zorgaanbieder verbeteringen realiseert op de punten waar de geboden zorg niet aan de normen voldoet.

Inmiddels heeft De Elf Ranken de inspectie laten weten hoe ze de geconstateerde problemen willen oplossen/hebben opgelost. De aangeleverde rapportage was voldoende voor de inspectie, maar “gezien de geconstateerde risico’s is het mogelijk dat de inspectie een hertoetsbezoek aan De Elf Ranken zal brengen.

Zichtbare verbetering

Laurens: “Afgelopen maanden bracht de IGZ opnieuw onaangekondigd bezoeken aan verschillende locaties. Na ieder bezoek vond een eindgesprek plaats. Daarin concludeerden de inspecteurs bij ieder bezoek dat de verbetering zichtbaar was en dat de gevraagde handelingen over het algemeen heel bewust en correct worden uitgevoerd. Zodra de rapporten definitief zijn, worden ze gepubliceerd.

Inspectie

De doelstelling van inspectiebezoeken door het IGZ is het beoordelen van geboden zorg en controleren of deze voldoet aan de relevante wet- en regelgeving, (beroeps)normen, richtlijnen en standaarden die risico’s op gezondheidsschade bij cliënten beperken.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »