Gemeentehuis Barendrecht

BARENDRECHT – De Barendrechtse PvdA fractie heeft het college door middel van enkele vragen verzocht om trouwen op zondagen mogelijk te maken in Barendrecht. De fractie vraagt of het college bereid is om hierover een voorstel te maken zodat erover kan worden gesproken en gestemd in de gemeenteraad.

PvdA Barendrecht via Twitter: “Wij mogen wel winkelen op zondag in Barendrecht, maar niet trouwen.” Sinds halverwege 2015 mogen alle winkels in Barendrecht op zondag open.

Vragen

De drie ingezonden vragen van Reshma Roopram aan het college:

  1. Is het college bereid trouwen op zondag mogelijk te maken en hierover een voorstel voor te leggen aan de raad?
  2. Zo ja, op welke termijn kunnen we een dergelijk voorstel van u verwachten?
  3. Zo nee, waarom bent u hiertoe niet bereid?

Update 22 januari

De beantwoording (per bovenstaande vraag) door wethouder Lennart van de Linden:

  1. Het College is in beginsel bereid trouwen op zondag mogelijk te maken
  2. Niet op korte termijn
  3. Het College acht voor dit moment de meerwaarde van het trouwen op zondag zeer gering. Zowel uit praktische overwegingen als de tot op heden beperkte vraag vanuit de burger gaat het college hier momenteel geen prioriteit aan geven.


Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »