ToBe Barendrecht

BARENDRECHT – ToBe cultuurcentrum heeft vandaag (Dinsdag 8 december 2015) uitstel van betaling aangevraagd bij de Rechtbank Rotterdam. De Rechtbank heeft dit uitstel verleend en een bewindvoerder benoemd. De lessen gaan volgens de directeur van ToBe vooralsnog door.

De gemeenteraad van Barendrecht ging onlangs akkoord met het voorstel om niet mee te betalen aan de tekorten van ToBe.

Subsidierelatie

Op basis van juridisch onderzoek werd er halverwege november besloten om de huidige subsidierelatie met ToBe voort te zetten. Kosten die bovenop de subsidie werden gemaakt (het exploitatietekort) zouden echter niet worden betaald. ToBe kreeg er in september vanuit een kritische raad al stevig van langs. EVB noemde het financiële tekort van ToBe een schande en verweet het bestuur wanbeleid te voeren waardoor grote tekorten werden opgebouwd.

EVB niet verrast

Fractievoorzitter Dhr. Orsel van EVB liet vanavond (Dinsdag 8 december 2015) weten niet verrast te zijn door de aanvraag van surséance van betaling: “In de gemeenteraad is uitvoerig gesproken over de risico’s en gevolgen die het raadsbesluit met zich mee konden brengen. Wel verrast is EVB over het moddergooien naar Barendrecht, dat vandaag (Dinsdag 8 december 2015) is gestart. (…) De enige die onbehoorlijk bestuur kan worden verweten, zijn de (voormalige) directie en Raad van Toezicht. Díe hebben hun werk niet goed gedaan en díe hebben er een bende van gemaakt.

Moddergooien

De andere (ToBe-)subsidiërende gemeenten Dordrecht, Ridderkerk, Zwijndrecht, Hendrik-Ido- Ambacht en Papendrecht verwijten Barendrecht onbehoorlijk bestuur.

Deze gemeenten laten in een gezamenlijk persbericht weten: “De stichting ToBe heeft uitstel van betaling aangevraagd. Aanleiding is de plotselinge weigering van de gemeente Barendrecht om €563.500 bij te dragen aan de reorganisatiekosten en de verliezen van de afgelopen jaren. Daardoor staat het reddingsplan voor ToBe op losse schroeven en verkeert de stichting in acute betalingsproblemen. Vijf andere gemeenten verwijten Barendrecht onbehoorlijk bestuur.

ToBe: “Op grond van de statuten zijn de deelnemende gemeenten verplicht om in de tekorten bij te dragen. Het herstelplan voorziet daarin. Zeer recent en geheel onverwacht heeft de gemeenteraad van de gemeente Barendrecht voor de gemeente een uitzonderingspositie opgeëist en aangegeven toch niet te willen bijgedragen in het tekort van ToBe. Zij vindt dat zij niet gebonden is aan de gemaakte afspraken in de statuten. De laatste twee weken is daarover onderhandeld. Deze onderhandelingen zijn niet geslaagd. Daardoor staat het reddingsplan voor ToBe nu op losse schroeven en verkeert de stichting in acute betalingsproblemen”

Het is bijzonder teleurstellend dat wij zo dicht bij de finish door dit onbegrijpelijke besluit van de Gemeente Barendrecht alsnog dreigen te stranden”, aldus bestuurder-directeur René Nekkers. “Er zat voor ons niets anders op dan uitstel van betaling aan te vragen. Zonder financiële dekking kunnen wij niet doorgaan.

Overeenstemming

Subsidiërende gemeenten: “In september bereikten de subsidiërende gemeenten overeenstemming over een herstelplan voor ToBe, waar ze in totaal €3.515.000 aan bijdragen. De helft hiervan gaat om verliezen uit het verleden, de rest bestaat uit reorganisatiekosten en een beperkte buffer. In november besloot de gemeenteraad van Barendrecht onverwacht niet bij te dragen, in tegenstelling tot eerdere bestuurlijke toezeggingen. Barendrecht acht zich na 22 jaar deelnemerschap opeens niet meer gebonden aan de statuten. Daarnaast stelt de gemeente dat zij zich kan onttrekken aan de verplichtingen die in de statuten zijn opgenomen en door alle gemeenten zijn geaccordeerd.

Laatste moment

De vijf subsidiërende gemeenten nemen dit zeer hoog op. ,,Dit is onbehoorlijk bestuur van Barendrecht“, aldus wethouder Piet Sleeking van Dordrecht, mede namens zijn collegabestuurders. ,,Barendrecht heeft de statuten mee ondertekend en er jarenlang mee gewerkt. Door op het laatste moment geen verantwoordelijkheid te nemen brengt Barendrecht niet alleen ToBe, maar ook andere gemeenten in problemen.” Een eventueel faillissement kan de gemeenten nog veel meer geld kosten, maximaal € 6.336.000.

Gemeenten

De posities van de deelnemende gemeenten zijn verschillend. Oud-Beijerland heeft zich eerder dit jaar in goed overleg uitgekocht uit ToBe. De gemeenten Binnenmaas en Strijen willen stoppen met ToBe zonder zich aan de verplichtingen in de statuten te houden. De gemeenten Hendrik–Ido-Ambacht en Zwijndrecht willen ook stoppen als subsidiënt, maar zullen hun statutaire verplichtingen wel nakomen. Zij zijn daarnaast met ToBe in gesprek over het afnemen van lessen en cursussen op commerciële basis. De gemeenten Dordrecht, Ridderkerk en Papendrecht willen verder met ToBe, onder voorwaarde van de geplande reorganisatie.

Continuïteit

,,Onze eerste zorg is nu dat de cursussen door blijven gaan“, aldus wethouder Joke Reuwer van Papendrecht namens deze drie gemeenten. ,,We zullen er bij de bewindvoerder op aandringen dat daar het eerst aan wordt gewerkt.” Voor de gemeenteraad van Barendrecht was dit ook één van de eisen tijdens de raadsvergadering over het herstelplan. Vrijwel alle partijen benadrukten dat continuïteit van de lessen belangrijk is.

“Nog voldoende basis voor ToBe”

Directeur René Nekkers ziet nog mogelijkheden voor ToBe: “Gelukkig is er een aantal gemeenten (Dordrecht, Ridderkerk en Papendrecht) waar wij mee in gesprek kunnen gaan over een doorstartscenario. Ik verwacht dat dat scenario met behulp van een bewindvoerder snel opgezet en uitgevoerd kan worden. (…) Al met al bestaat dus nog voldoende basis voor ToBe. Alleen zal dat door deze actie van de gemeente Barendrecht vermoedelijk niet meer in de huidige vorm kunnen plaatsvinden. (…) In overleg met de bewindvoerder, de heer mr C. van den Bergh, is besloten dat alle activiteiten van ToBe voorlopig doorgaan. Zodra er meer informatie is, wordt dit gecommuniceerdBekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »