Watertoren en Dorpskerk in Oude Dorpskern Barendrecht

BARENDRECHT – De bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht voelt zich buiten spel gezet door de gemeente Barendrecht. De bewonersvereniging is sinds augustus onderdeel van de projectgroep Oude Dorpskern: een groep van belanghebbenden bij aangekondigde veranderingen in de Oude Dorpskern van Barendrecht.

Vorige week liet de gemeente Barendrecht weten dat het Doormanplein binnenkort autovrij zal worden gemaakt. Het voornemen is om deze verandering na het WinterFeest van 12 december 2015 in werking te laten treden waardoor er alleen nog kan worden geparkeerd in de ingestelde blauwe zone. In een apart besluit wordt ook een blauwe zone ingesteld voor het plein tussen de kerk en de Historische Vereniging.

Unaniem akkoord

De gemeente benoemt in het verkeersbesluit omtrent het autovrij maken van het Doormanplein dat de projectgroep unaniem akkoord is gegaan met de plannen. Deze bewoording is tegen het zere been van de Bewonersvereniging Oude Dorpskern Barendrecht (BVODB): de vereniging is al sinds de aankondiging van de plannen fel tegenstander van het autovrij maken van het Doormanplein.

Rectificatie

Ondanks het verzet van deze bewoners werden de verkeersplannen bij de gemeente doorgezet. Om nog invloed uit te kunnen oefenen op de concrete invulling van het plan besloot de bewonersvereniging actief mee te doen in de projectgroep. BVODB is dan ook niet blij met de opgenomen tekst in het verkeersbesluit. Hierin staat dat de projectgroep, waaronder dus BVODB, unaniem akkoord is gegaan. De BVODB zelf stelt echter dat dit niet kan: ze waren immers altijd al tegenstander.

Uit de projectgroep

De vereniging eist rectificatie bij de gemeente, maar dit wordt tot op heden geweigerd. In een persbericht van de gemeente Barendrecht werd het woord unaniem niet genoemd, hier verwoordde de gemeente de plannen als volgt: “besluit waar alle betrokkenen binnen de projectgroep Oude Dorpskern achter staan.” Deze situatie veroorzaakt voor de BVODB wrijving tussen de juridische interpretatie en de reden van het meedoen aan de besluitvorming (tegen een autovrij Doormanplein).

Een ambtenaar van de gemeente Barendrecht schreef hierover aan de vereniging: “Het woord unaniem is wel blijven staan aangezien de gehele projectgroep unaniem was over het hele pakket aan maatregelen dat ze adviseerde.

Informatieavond

Hierop is opnieuw een verzoek tot rectificatie gedaan bij de gemeente. Mocht deze opnieuw worden geweigerd, dan overweegt de BVODB om uit de projectgroep te stappen en zich te beroepen op andere mogelijkheden om bezwaar te maken. Ook de toezegging om aanwezig te zijn bij een informatieavond over het besluit zal worden ingetrokken omdat de leden van de bewonersvereniging zich niet serieus genomen voelen door de gemeente.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »