Vanaf 2016 zamelt NV BAR-Afvalbeheer huishoudelijk afval in

ALBRANDSWAARD  – [Video] Gisteren (Maandag 21 september 2015) ondertekenden de burgemeester van Albrandswaard, wethouder Vermaat van de gemeente Barendrecht en wethouder Japenga van Ridderkerk de Notariële Akte van Oprichting van de NV BAR-Afvalbeheer. Dit gebeurde in het gemeentehuis van Albrandswaard.

Vanaf 1 januari 2016 zamelt BAR-Afvalbeheer het huishoudelijk afval voor alle inwoners van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk in. Daarnaast gaat de NV het beheer van de afvalaanbiedstations in Barendrecht en Albrandswaard verzorgen. Voor inwoners van de 3 gemeenten verandert er weinig; zij blijven hun afval aanbieden op de manier die zij gewend zijn en kunnen ook nog steeds terecht bij het voor hen vertrouwde afvalaanbiedstation.

Zie ook: Gemeenteraadsvergadering Barendrecht (15 sept): BAR Afvalbedrijf

Doelstelling

De taken op het gebied van de inzameling van huishoudelijk afval in de 3 gemeenten en het beheer van de afvalaanbiedstations in Barendrecht en Albrandswaard zijn nu verdeeld over de NV Milieuservices AVR – Ridderkerk (NV MAR) en de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard. Met het overnemen van deze taken door de NV BAR-Afvalbeheer zijn ze niet meer versnipperd en ontstaat er een wendbare organisatie. BAR-Afvalbeheer kan zich volledig richten op het inzamelen van afval en de ondersteuning van de gemeenten op dat gebied. Zij kan snel inspelen op ontwikkelingen en streeft naar het verlagen van kosten voor inwoners.

Organisatie

De NV BAR-Afvalbeheer is een zelfstandige uitvoeringsorganisatie die werkt binnen de kaders die de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk voor hun eigen gemeente stellen. Het afvalbeleid is en blijft de verantwoordelijkheid van de gemeenten. De colleges van burgemeester en wethouders van de 3 gemeenten zijn aandeelhouder. Medewerkers die momenteel de afvalinzameling in Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk verzorgen, werken vanaf 1 januari voor de NV. Zij zijn, net als de medewerkers die het beheer en onderhoud in de buitenruimte van de 3 gemeenten verzorgen, straks herkenbaar aan kleding en bedrijfswagens met daarop gele lijnen en de tekst ‘Uw gemeente aan de slag’.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht


Video: JordiFun, BarendrechtNU

(Op alle video's berust copyright. Video's mogen zonder toestemming v.d. maker niet worden gekopieerd of worden overgenomen.)« | »