MCD Supermarkt aan de Marijkesingel met Boons Markt vrachtwagen

BARENDRECHT – De supermarkt MCD breidt binnenkort uit. De uitbreiding komt deels op het bestaande parkeerterrein aan de zijde van de Buitenlandsebaan. Voor de feitelijke bouw wordt een deel van het parkeerterrein verwijderd. De voorbereidende werkzaamheden vinden plaats tussen maandag 8 januari en vrijdag 2 februari.

Voor de start van de bouw worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd. Naast het verwijderen van de verharding, riolering en enkele bomen wordt een aantal kabels en leidingen verlegd. Deze werkzaamheden duren ongeveer 4 weken. Tijdens deze werkzaamheden past de bouwer de toegang van het pand aan om de supermarkt bereikbaar te houden. “We proberen de overlast zoveel mogelijk te voorkomen, maar kunnen enige hinder helaas niet voorkomen“,aldus de gemeente.

Parkeren

Door de uitbreiding vervalt een deel van de parkeerterrein direct voor de supermarkt. Tijdens de werkzaamheden zal ook een aanvullende strook nodig zijn voor de werkzaamheden. De trottoirbanden van de afscherming van de blauwe zone (parkeerschijfzone) zijn verwijderd. Aan de andere zijde van de supermarkt, de Marijkesingel zijde, is ook een parkeerterrein beschikbaar voor klanten van de supermarkt.

Vervolgfases

Na de voorbereidende werkzaamheden start de bouw. Ook deze werkzaamheden hebben gevolgen op het aantal beschikbare parkeerplaatsen. Als afsluitende fase worden de parkeerterreinen aan beide zijden van de supermarkt opnieuw ingericht. Over deze fases worden omwonenden, klanten van de supermarkt en gebruikers van de naastgelegen sporthal De Driesprong nader geïnformeerd.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Aankondigingen« | »