Gaatkensplas, Barendrecht

BARENDRECHT – Op dinsdag 19 april is er van 19.00 – 20.30 uur een informatieavond in het hoofdgebouw van het Dalton Lyceum Barendrecht, Zichtwei 1. Het onderwerp van deze avond is de herinrichting van de Zuidpolder, fase 2.0, onderdeel van klimaatbuffer IJsselmonde.

ARK Natuurontwikkeling en Natuurvereniging IJsselmonde nodigen bewoners van de wijken Lagewei, Vrouwenpolder, Ter Leede en de Zuidpolder van harte uit voor deze informatieavond, maar andere geïnteresseerden zijn ook welkom.

Zuidpolder: Natuurlijk-recreatief

In de afgelopen drie jaar heeft de Zuidpolder op verschillende plaatsen een gedaanteverwisseling ondergaan van agrarisch naar natuurlijk-recreatief. Dit is gedaan om bewoners van Barendrecht, maar ook bezoekers van buiten de gemeente, meer ruimte te bieden om te recreëren en te genieten van de natuur aan de rand van de stad, in de nabijheid van de rivier.
De Groote Duiker heeft in de omvorming van het landschap een belangrijke plaats ingenomen. Deze historische waterloop is aangewezen als onderdeel van de Blauwe Verbinding. Dit is een waterloop dat van het Waaltje bij Heerjansdam, via het oude riviertje de Koedood naar het Zuiderpark in Rotterdam loopt. De Blauwe Verbinding brengt schoon, zoet water de stad in.

De oevers van de Groote Duiker zijn voor een groot deel omgevormd naar natuurvriendelijke, glooiende overgangen. Ook zijn er eilandjes gecreëerd in de uitgegraven watergang met als doel om meer plaats te bieden aan schoon water dat in tijden van langdurige neerslag tot overvloed leidt.

Dit zijn de zichtbare maatregelen. Maar er zijn en worden ook minder zichtbare ingrepen gepleegd. Om meer water in die tijden van overvloed te kunnen bergen en vasthouden voor periodes van droogte, zijn diverse wijken qua grond- en oppervlaktewatervoorziening ‘afgekoppeld’ van de Zuidpolder. Ingrepen aan duikers, kolken en stuwtjes zijn noodzakelijk om bij het stijgende waterpeil van de Zuidpolder in de wijken Ter Leede, Vrouwenpolder en Lagewei, droge kelders en voeten te houden.

Middeleeuwse dijk

Tijdens het vooronderzoek, voorafgaand aan deze ingrepen, is een Middeleeuwse dijk ontdekt iets ten oosten van de kruising tussen de Kilweg en de Zuidercarnisserweg. Deze dijk dateert uit 1473 of daaromtrent.

Klimaat

De gedachte achter het vasthouden van dat zoete regenwater heeft te maken met de klimaatverandering. Op termijn zal de Oude Maas verzilten onder invloed van een stijgende zeespiegel en een dalende rivierwaterafvoer in tijden van droogte. De inlaat bij het gemaal Breeman kan dan alleen nog zilt water uit de rivier oppompen. Het is verstandig om dit moment niet af te wachten, maar alvast naar die toekomst te kijken en ingrepen te plegen waarin zoet water wordt vastgehouden, gebufferd dus, en de natuur én de recreanten hier profijt van hebben. Dit wordt klimaatbuffer IJsselmonde genoemd.

Informatieavond

Tijdens de informatieavond wordt een toelichting gegeven op de klimaatbuffer en worden aspecten zoals inrichting, communicatie in het veld en de Middeleeuwse dijk toegelicht. En natuurlijk kunt u hier uw vragen stellen. Wij kijken uit naar uw komst.

Foto: Archieffoto GaatkensplasBekijk hier meer artikels uit de categorie Aankondigingen« | »