Delen

- Advertentie (?) -

Tarieventabel staangeld woonwagencentrum 2018

29-12-2017

TARIEVENTABEL STAANGELD WOONWAGENCENTRUM 2018

BEHORENDE BIJ DE VERORDENING STAANGELD OP HET WOONWAGENCENTRUM 2018.


1. Tarieven


  

2018
1Het staangeld bedraagt per woonwagen per jaar€ 564,00


 bedrag per maand€ 47,00


   


2Indien een berging/doucheruimte ontbreekt, 


 bedraagt het staangeld per woonwagen per jaar€ 293,00


 bedrag per maand€ 24,402. Inwerkingtreding

a. De datum van inwerkingtreding van deze tarievenlijst is 1 januari 2018, of, indien dit later is, met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
b. De "tarieventabel staangeld woonwagencentrum 2017" wordt ingetrokken met ingang 1 januari 2018, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op gebruiksfeiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
c. Deze tarievenlijst wordt aangehaald als "tarieventabel staangeld woonwagencentrum 2018".
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 19 december 2017.

De griffier,
mw. mr. G.E.
Figge
De voorzitter,
drs. J. van
Belzen

Terug naar het vergunningen overzicht

Details van vergunning

  • BeschrijvingTarieventabel staangeld woonwagencentrum 2018
  • Soortverordeningen en reglementen (bekendmaking)
  • Gepubliceerd op29-12-2017
  • Start29-12-2017
  • Eindn.v.t
  • Gewijzigd op29-12-2017
  • Straatnaam
  • Postcode

- Advertentie (?) -