Boerhaavelaan vanaf 30 mei afgesloten voor herinrichting tot 30km/u weg

BARENDRECHT – De Boerhaavelaan wordt opnieuw ingericht en is vanaf maandag 30 mei 2022 afgesloten (m.u.v het pinksterweekend). De maximumsnelheid in deze straat wordt verlaagd naar 30 kilometer per uur. Tot wanneer de werkzaamheden duren staat nog niet aangekondigd op de borden langs de weg.

Het verlagen van de snelheid gaat niet alleen om het aanpassen van de verkeersborden. Bij een aanpassing van de snelheid moet ook de inrichting worden aangepast, zodat voor de weggebruiker duidelijk is wat wordt verwacht qua rijsnelheid.

Fietspad

Besloten is om het huidige fietspad langs de Boerhaavelaan te behouden. Ter plaatse van de kruisingen wordt het fietspad in rood asfalt verhoogd meegenomen. De aansluiting bij de Voordijk/Hoefslag blijft gelijk. Het overzicht en de voorrangssituatie wordt verbeterd door het kleurgebruik van de verhoogde kruising (geel) in contrast met het rode fietspad.

Zowel bij de Frederik Ruyschstraat als de Johannes Wierstraat wordt een aansluiting gemaakt naar het fietspad. De aansluitingen komen op een plek waar de oversteek op zijn smalst is. Gebruikers hoeven hierdoor niet midden op de kruising over te steken. De berm van de helling wordt ter plaatse van de verhoogde kruisingen ingeplant met laagblijvende struiken.

Boerhaavelaan

De breedte van de Boerhaavelaan blijft in de nieuwe situatie over de gehele lengte gelijk aan de bestaande situatie. In de bocht is de rijbaan iets breder.

Een drietal bomen zal worden gekapt bij de kruisingen met de Frederik Ruyschstraat en de Johannes Wierstraat. Hiervoor wordt een kapvergunning aangevraagd. Binnen het project komen als compensatie minimaal vijf nieuwe bomen terug.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Wegwerkzaamheden« | »