Fietscrossbaan van Fietscrossclub Barendrecht

BARENDRECHT – De Fietscrossclub Barendrecht (FCC) zal nog langer moeten wachten op een nieuwe baan. Er wordt al langer aan gewerkt om de huidige baan op grote schaal te renoveren. De baan voldoet op dit moment namelijk niet aan de eisen voor het organiseren van officiële wedstrijden.

De club had gehoopt voor de zomervakantie aan de slag te kunnen gaan met een nieuwe baan die voldoet aan UCI regels: “Na trainingen op een nieuwe BMX baan zal FCC Barendrecht niet alleen tijdens de regionale wedstrijden hun naam laten zien, maar staat de deur open om landelijk een serieus tegenstander te kunnen worden voor menig vereniging.

Investeringssubsidie niet mogelijk

Wethouder Lennart van der Linden (Sport en financiën) heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de vertraging die is ontstaan bij het onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een investeringssubsidie: “Tijdens het traject is echter geconstateerd dat het in deze casus niet mogelijk is een bijdrage middels investeringssubsidie te verstrekken.” Dit komt, zo stelt de wethouder, doordat de gemeente Barendrecht eigenaar is van de baan, de omliggende ruimten en het hekwerk. De fietscrossclub is alleen eigenaar van het clubgebouw.

Quick scan

Om de plannen van de renovatie door de club te kunnen beoordelen is een toetsingskader nodig. Deze zal door middel van een Quick Scan worden opgesteld. FCC Barendrecht, omliggende verenigingen en bewoners zullen hierbij worden betrokken. In de scan zal o.a. worden gekeken naar sportaccommodaties en het (toenemende) verkeer op en rond sportpark de Bongerd. De Quick Scan zal uiterlijk november 2015 gereed zijn.

Fietscrossbaan

Wethouder van der Linden: “Op basis van deze Quick Scan zal het college de keuze maken of en in welke mate er geïnvesteerd zou moeten worden in o.a. de fietscrossbaan op de Bongerd of wellicht ergens anders in Barendrecht.” De fietscrossclub zal tot die tijd gebruik moeten maken van de huidige baan. De gemeente gaat in overleg met de club onderzoeken op welke wijze de baan extra onderhoud kan krijgen om deze bruikbaar te houden.

Foto: De huidige baan van Fietscrossclub Barendrecht op sportpark de BongerdBekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »