BARENDRECHT – Een ingezonden bericht namens GroenLinks Barendrecht door fractievoorzitter Tanja de Jonge over het subsidiebeleid van de gemeente Barendrecht:


 

Sinds 2010 past de gemeente de subsidies voor Barendrechtse maatschappelijke instellingen niet meer aan aan het algemene prijsniveau. Deze zogenaamde indexatie zou ervoor moeten zorgen dat subsidie-ontvangers hun inkomsten met een gelijk percentage zien stijgen als hun kosten. Doordat dit niet gebeurt kunnen instellingen minder activiteiten doen of slinken hun reserves.

Vorig jaar vroeg GroenLinks de gemeenteraad om in te stemmen met het voorstel om de subsidies weer mee te laten bewegen met het algemene prijsniveau. Dit was al vijf jaar niet meer gebeurd. Dit voorstel werd door de coalitiepartijen afgewezen. Eén van de argumenten was dat er geen Barendrechtse maatschappelijk instellingen hadden geklaagd over het niet indexeren van hun subsidiebedrag.

Ook dit jaar wil de gemeente de subsidies niet aanpassen aan het algemene prijsniveau. GroenLinks vindt dat waardering voor het werk van de Barendrechtse maatschappelijke instellingen, die meer en meer welzijnstaken van de gemeente overnemen, ook betekent dat je hen compenseert voor de verandering in het algemene prijsniveau.

Graag zetten wij ons hiervoor in. Om te voorkomen dat hetzelfde tegenargument als vorig jaar wordt gebruikt, roep ik de Barendrechtse maatschappelijke instellingen op om van zich te laten horen. Dit kan door in de raadscommissie van 22 juni 2015 in te spreken bij het agendapunt Voorjaarsnota 2016. Mocht u hiertoe niet in de gelegenheid zijn, maak uw stem dan kenbaar via griffie@barendrecht.nl en graag een kopie naar mij via groenlinksbarendrecht@gmail.com

Namens de GroenLinks-fractie,

Tanja de Jonge

Fractievoorzitter
Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »