BARENDRECHT – De vorming van een coalitie tussen EVB, VVD en D66 kost meer tijd dan formateur Simon Zuurbier in eerste instantie had gedacht. Na diverse besprekingen wordt nu eerst een aantal zaken uitgezocht en financieel doorgerekend, zodat op 1 mei de gesprekken verder kunnen gaan.

De deadline voor de partijen om te komen tot een coalitieakkoord is 27 mei. Dat is de eerstvolgende datum waarop een nieuw college geïnstalleerd kan worden.

Proces tot aan installatie

EVB, VVD en D66 gaan na het bereiken van een coalitieakkoord met elkaar een coalitieprogramma schrijven. Hierin komen de voor de 3 partijen belangrijkste onderwerpen aan bod. Basis hiervoor is een lijst met 60 punten waarover overeenstemming moet worden bereikt. Vervolgens gaan de partijen samen een college vormen. Zij gaan dan bepalen wie de wethouders worden en wat de portefeuilleverdeling wordt.

Afscheid en installatie college

Als de onderhandelingen tussen EVB, VVD en D66 op tijd afgerond worden, dan wordt de afscheidsreceptie voor de huidige wethouders op donderdagavond 20 mei gehouden. Het afscheid in de raad is dan op 27 mei. Tijdens die raadsvergadering worden aansluitend de nieuwe wethouders benoemd. Vanaf dat moment is het nieuwe college officieel in functie. Mocht de datum van 27 mei niet gehaald worden, dan schuift dit op naar juni.

Gemeenschappelijke regelingen

Collegeleden vertegenwoordigen de gemeente in diverse overlegorganen van gemeenschappelijke regelingen. Door de wisseling van collegeleden wordt ook de vertegenwoordiging gewijzigd. Het gaat hier om vertegenwoordiging in onder andere de volgende gemeenschappelijke regelingen: Natuur- en recreatiegebied IJsselmonde, Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, SVHW (Samenwerking Vastgoedinformatie, Heffing en Waardebepaling) en DCMR Milieudienst Rijnmond. De vertegenwoordiging wordt formeel in een raadsvergadering vastgelegd.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »