Gemeentehuis Barendrecht (Binnenhof, gemeentehuisplein)

BARENDRECHT  – Om de Barendrechtse samenleving een flinke steun in de rug te geven, werkt het college aan een Stimuleringsfonds herstel coronacrisis. Hiermee wil het college alle Barendrechters helpen de draad weer op te pakken. Het fonds ondersteunt lokale initiatieven die het herstel mogelijk maken. Het is aanvullend op de middelen die door de Rijksoverheid ter beschikking zijn gesteld.

Het stimuleringsfonds is een voorstel van het college, maar moet nog behandeld worden door de gemeenteraad. De raad behandelt dit voorstel op 6 juli.

Impact

De coronacrisis heeft een diepe impact op Barendrecht en onze inwoners. Daarom vinden wij het als college van groot belang nu hulp te bieden bij het weer op gang brengen van onze samenleving. Ook vanuit de Barendrechtse gemeenschap krijgen wij de vraag wat de gemeente kan betekenen bij het oppakken van het dagelijks leven. Wij hopen dan ook dat de gemeenteraad ons in de wens om een Stimuleringsfonds zal ondersteunen“ aldus burgemeester Jan van Belzen.

Herstel stimuleren

Om slagvaardig op te kunnen treden zou het Stimuleringsfonds € 500.000,- moeten bedragen. Een deel daarvan is bedoeld om direct stimuleringsmaatregelen te treffen en herstelinitiatieven te stimuleren en ondersteunen. Daarbij richt het fonds zich op lokale economie; sport en recreatie; onderwijs, cultuur en welzijn. Ook is een deel van het bedrag gereserveerd voor invulling vanuit de samenleving en inwoners. Het geld voor het fonds wordt gevonden in twee bestemmingsreserves uit de zogenaamde Enecogelden.

Het Stimuleringsfonds is niet bedoeld om geleden schade van de afgelopen periode te compenseren. Daar zijn de middelen voor die de Rijksoverheid middels regelingen beschikbaar heeft gesteld.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »