EVB politiek buitenspel, maar wel de wijk Waterkant in om kiezers te bedanken

BARENDRECHT – Een maand na de verkiezingen zijn 25 leden van de politieke partij Echt voor Barendrecht (EVB) weer de wijk ingegaan. De partij kreeg bijna de helft van de stemmen, maar staat nu alsnog buiten spel in de coalitieonderhandelingen. De zes andere partijen proberen momenteel tot een coalitieakkoord te komen. Wel heeft EVB 14 gemeenteraadsleden, hoe de coalitie er de komende 4 jaar ook uit zal zien.

Toch weerhield dat de EVB er niet van om weer de wijk in te gaan met de geel gekleurde campagnebus. De EVBers gingen langs de deuren in de wijk Waterkant om de bewoners te bedanken voor hun stem: “In de wijk Waterkant stemde op 21 maart maar liefst 53% op EVB; in geen enkele wijk werd zo’n hoog percentage behaald. Daarom bezochten raadsleden, wethouders, bestuur en actieve leden van EVB zaterdag 21 april tussen 10 en 12 uur de bewoners van Waterkant om hen te bedanken.

De wijk in

Tijdens de afgelopen raadsperiode heeft de politieke partij alle wijken van Barendrecht bezocht om met bewoners in gesprek te gaan: “EVB vindt namelijk dat bij een goedwerkende lokale democratie, inwoners zich gehoord en betrokken voelen bij besluitvorming. Een van de speerpunten is daarom direct contact met inwoners. Niet alleen om te weten wat er leeft in de woon- en leefomgeving, maar dus eveneens om iets terug te doen voor het in EVB gestelde vertrouwen.

EVB fractievoorzitter Lennart van der Linden verwacht dat ze volgend jaar ook weer de andere wijken van Barendrecht zullen bezoeken. Eerst worden de vorige wijkbezoeken geëvalueerd om te kijken of deze effectief zijn geweest en het gewenste resultaat hebben gehaald.

Wisseling bestuur

Tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van Echt voor Barendrecht op 12 april stond tevens een aantal bestuurswisselingen bij de politieke partij op de rol. Voorzitter Els Schaap-Holsheimer en algemeen lid Elly Bieren maakten vier jaar deel uit van het bestuur en traden beiden terug.

Met algehele instemming werden zij opgevolgd door Roeland Bol, die de voorzittershamer gaat hanteren, en Manon Brasser. Ook in de vacante post van secretaris werd voorzien door de benoeming van Roy de Zwart. “Daarmee is het EVB-bestuur weer op volle (oorlog)sterkte“, aldus de EVB.

Artikelfoto: Lijsttrekker/fractievoorzitter Lennart van der Linden (links), samen met vice-fractievoorzitter Ruben van der Leer (rechts) en een actief EVB lid, gezamenlijk langs de deuren aan het Middeldijkerplein om stemmers te bedanken.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »