EVB over coalitievorming: "Met elkaar én EVB tot een raadsbreed akkoord proberen te komen"

BARENDRECHT – Gisteren (Dinsdag 10 april 2018) maakten de partijen CDA, SGP/CU, VVD, PvdA, GroenLinks en D66 bekend om samen aan een coalitieakkoord te gaan werken. De partij Echt voor Barendrecht (EVB) zou daardoor, ondanks de 14 zetels tijdens de laatste verkiezingen, buiten de coalitie vallen.

BarendrechtNU vroeg EVB lijsttrekker Lennart van der Linden naar zijn reactie op de huidige ontwikkelingen: “Mij valt op dat men vooral nog in de fase zit van ‘hoe verkopen we dit’ in plaats van dat er op de inhoud al voortgang is. Er is ook blijkbaar nog geen formateur om het gebeuren te begeleiden.” Van der Linden geeft aan dat de oplossing die wordt voorgesteld door de partijen “juist een toonbeeld van polarisatie en machtspolitiek” is. De andere partijen verweten eerder al de EVB van machtsspelletjes.

EVB Partijpunten in akkoord

De partijen die nu over een coalitie spreken gaven aan verkiezingspunten van de EVB op te willen nemen in het coalitieakkoord, om op die manier tegemoet te komen aan de vele EVB stemmers (44,67% van de stemmers). Lennart van der Linden: “Wanneer partijen werkelijk voor een verbindende, positieve, bestuursstijl zouden gaan, dan zouden zij met elkaar én EVB tot een raadsbreed akkoord proberen te komen.

Volledige reactie

De volledige reactie van Lennart van der Linden (EVB) over de huidige ontwikkelingen met de 6 andere partijen:


T.a.v. dit bericht heb ik een aantal kanttekeningen. Dik gedrukt de stellingen, daaronder mijn reactie

1 – Men wil een positieve bestuursstijl de komende jaren. Maar men parkeert 45% van de kiezers / zetels aan de zijlijn. Wat voor signaal geeft dit aan de inwoners af, die daarop hebben gestemd? Doet dit recht aan de verkiezingsuitslag?

Wat is nou belangrijker, de mening van het volk, of de mening van enkele ‘getergden’ in de raad. Overigens zijn er ook een aantal die helemaal niet zo getergd zijn (D66, SGP/CU, GroenLinks).
Deze ‘oplossingsrichting’ is juist een toonbeeld van polarisatie en machtspolitiek: EVB en ieder die daarop heeft gestemd mag niet meedoen en wij hebben een zetel meer, dus het is democratisch besloten.
Wanneer partijen werkelijk voor een verbindende, positieve, bestuursstijl zouden gaan, dan zouden zijn met elkaar én EVB tot een raadsbreed akkoord proberen te komen. Niet zonder EVB, maar de ideeën van EVB.
Daarnaast zijn er om een gemeente te besturen, goede bestuurders nodig. Wij denken als EVB dat we die in huis hebben.

2 – Er is vertrouwen in een respectvolle en transparante samenwerking.

Dit is wel een bijzondere stelling, nadat vorige week uit de achterkamertjes dit verbond is gebleken. Vertrouwen in een respectvolle en transparante samenwerking, houdt volgens mij in dat je:
1 – Afspraken nakomt, zoals die in Barendrecht voor de verkiezingen zijn gemaakt. Dat is niet gebeurd;
2 – In gesprek gaat met elkaar én met EVB. Dat is helaas niet gebeurd;

3 – De afgelopen jaren kenmerkten zich door ruzies en juridisch getouwtrek tegen buurgemeenten, bewonersverenigingen, ondernemers en Barendrechtse inwoners.

Dit is een heel negatief beeld dat bewust wordt opgeroepen om deze coalitie te rechtvaardigen, maar natuurlijk bezijden de waarheid.

De afgelopen jaren kenmerkten zich juist door het betrekken van inwoners (MeeDoen beleid), ondernemers (zeer positieve relatie met VBO Freshworld, veel bedrijfsbezoeken, hogere lokale inkoop), bewonersverenigingen (wijkgerichte aanpak is enorm positief verbeterd) en het in coalitieverband realiseren van vooraf gemaakte afspraken.
Uiteindelijk geeft de inwoner eens in de vier jaar een rapportcijfer. Dat rapportcijfer, dat was volgens ons heel duidelijk. In 2014 niet, toen werd de toenmalige coalitie afgestraft en haar meerderheid ontnomen.

4 – In een recente brief van de ondernemingsraad van de BAR organisatie ontvingen de raadsleden een noodkreet. In die brief schreef de OR: ‘Wij betreuren het dat een deel van de bestuurders zich niet loyaal opstelt en zich zelfs negatief uitlaat over (medewerkers van) de BAR-organisatie. Ook dit heeft een weerslag op de medewerkers.’

EVB heeft vanuit diezelfde OR te horen gekregen dat onze ‘open brief inzake de BAR’ juist een duidelijke visie had, met argumenten. En dat men benieuwd was naar de weerlegging daarvan.

5 – Bestuurders van buurgemeenten Albrandswaard en Ridderkerk ervaren de samenwerking met EVB-bestuurders als oncollegiaal en niet-verbindend. Met als gevolg dat de samenwerking van Barendrecht onder spanning heeft gestaan.

Dit is gewoon stemmingmakerij. Wat is de bron van deze vermeldingen? Zijn er voorbeelden? Waarom worden die niet in het openbaar bediscussieerd, in plaats van aangegrepen als argument voor deze vreemde ontwikkeling.

Wat als bestuurders van buurgemeenten zich ten koste van Barendrecht op een manier opstellen die niet het beste is voor onze inwoners? Dan gaan we er toch zeker tegen aan?

In de buurgemeenten is het ook niet allemaal pais-en-vree qua BAR. Wat als er in één van de buurgemeenten straks een ontwikkeling is waarbij de BAR deels wordt verlaten?

6 – Misleidende mediastrategie en communicatie van EVB hebben het vertrouwen in hun bestuurders beschadigd. Bovendien is er een verkeerd beeld bij de inwoners ontstaan.

Er is bij inwoners een verkeerd beeld ontstaan? M.a.w. de uitslag van de verkiezingen is onjuist? Wat is dit voor bizars?
EVB heeft niet gewonnen door haar mediastrategie, EVB heeft gewonnen door altijd en overal te zijn, de mouwen op te stropen, bij ieder huis in Barendrecht aan te bellen, de problemen en constateringen die men daar deelde, op te pakken en op te lossen.

En die aanpak op een positieve manier onder de aandacht te brengen. Dát heeft geleid tot ons succes.

Onze mediastrategie is heel breed (filmpjes, advertenties online en gedrukt, opiniestukken). Dat men een deel daarvan ‘misleidend’ vindt, daar kan wat ons betreft het gesprek over plaatsvinden.

7 – De wijze van omgang heeft gezorgd voor spanningen in zowel het college als raad.Welke spanningen in het college?

In het college wordt nooit gesproken over spanningen. Daar wordt goed samengewerkt.

En welke spanningen in de raad. We hebben juist net 1,5 dag op de ‘hei’ erop zitten, die zéér positief waren en ontdaan van enige spanning. Dat partijen dit uit hun pen krijgen na die 1,5 dag, geeft aan dat men echt alleen maar aan het recht praat wat krom is.
Het enige wat voor spanning zorgt, is dat men in de achterkamertjes een cordon sanitaire heeft gelegd om de grote winnaar, die nu vanaf de zijlijn mag toekijken.
Deze handelswijze is schadelijk voor het vertrouwen van inwoners in politiek (‘waarom ga ik nog stemmen?’) en schadelijk voor het imago van Barendrecht.

8 – De Barendrechtse partijen die ook landelijk vertegenwoordigd zijn, hebben verschillende idealen. Echter zijn het alle lokale partijen, waarbij programma’s volledig gaan over Barendrechtse situaties en onderwerpen.

Men doet voorkomen alsof het allemaal niet zoveel verschilt. Doet men de volgende keer mee als één partij met de verkiezingen, als het kennelijk toch allemaal lokaal is en niet zoveel verschilt?
Juist ook in de programma’s zitten ontzettend veel verschillen. Die moeten overbrugd worden. En dat wordt óf een heel strak akkoord, waarbij iedereen heel veel heeft ingeleverd. Of een heel los akkoord, waarbij er volop vrije kwesties zijn waar EVB aan één partij genoeg heeft voor een meerderheid.


Bovenstaande reactie komt van Lennart van der Linden (EVB) in reactie op de coalitieonderhandelingen tussen de 6 andere politieke partijen (CDA, SGP/CU, VVD, PvdA, GroenLinks en D66).

Zie ook: Van monsterzege naar monstercoalitie: Partijen in gesprek over coalitie zonder EVB, maar waarom?

Foto: De EVB fractie in de gemeenteraad, letterlijk en figuurlijk, recht tegenover de andere 6 partijen.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Politiek« | »