BARENDRECHT – Hoe wordt Nederland bestuurd? Hoe werkt de Provincie? Welke invloed heeft het gemeentelijk bestuur op het dagelijks leven van de inwoners van Barendrecht? Deze vragen behandelt 2 gymnasium van het Dalton Lyceum in een periode van 7 weken. De klas was op 24 november te gast bij de gemeente om meer te weten te komen over hoe het lokale bestuur werkt.

Wethouder Jeroen Gebben (onderwijs) verzorgde de gastles voor de leerlingen van deze klas.

Aftrap met korte introductiefilms

De gastles startte met een korte kennismaking en uitleg over de raadszaal. Daarna kreeg de klas 2 korte introductiefilms voorgeschoteld. In de eerste was te zien wat een wethouder doet, wat zijn taken zijn, waar hij zijn dagen mee vult, aan wie hij verantwoording moet afleggen en met wie hij contacten heeft. Het tweede filmpje liet zien hoe je in de politiek keuzes moet maken en hoe een politieke partij opereert.

Uiteenlopende vragen

Vervolgens konden de leerlingen vragen stellen aan wethouder Gebben. Dit waren zeer uiteenlopende vragen. Over het beroep als wethouder werden vragen gesteld als: is er een opleiding voor? Is het fulltime? Is het zwaarder dan een kantoorbaan? Neemt u wel eens beslissingen uit eigenbelang? De leerlingen stelden ook andere soorten vragen: blijft de Zuidpolder groen? Geeft u geld aan sportclubs? Wat zijn de grootste problemen voor de gemeente? Waar komt het geld voor de gemeente vandaan?

Vuurwerk

Een specifieke vraag van een leerling ging over het al dan niet instellen van een vuurwerkverbod. De wethouder beantwoorde de vraag met een wedervraag: “Wat vind je er zelf van?” De leerling gaf aan dat hij het een dilemma vond: hij begreep dat er schade van kwam en dat het herstellen ervan veel geld kost. Aan de andere kant vond hij het 1 keer per jaar wel erg leuk om zelf vuurwerk af te steken.

Rollen en taken

Wethouder Gebben loodste de klas door het besluitvormingsproces heen door bij diverse genomen besluiten het proces te schetsen. Zo konden de leerlingen zien hoe de behandeling van een voorstel gaat. Zij kregen daardoor een goed beeld van wat de mogelijkheden voor bijvoorbeeld een vereniging zijn om medewerking van de gemeente te krijgen voor hun voorstellen.

Terugblik

De leerlingen waren positief over de gastles. Ook wethouder Gebben keek met tevredenheid terug op de gastles: “Deze klas was heel enthousiast en vroeg door. In de gastles blijf je natuurlijk op hoofdlijnen, maar aan de reacties te merken is het doel bereikt: meer inzicht krijgen in hoe de lokale politiek werkt.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Onderwijs« | »