Officiële waarschuwing voor GoSharing: Veel te veel deelscooters in Barendrecht

BARENDRECHT – Deelscooterbedrijf GoSharing heeft begin februari een officiële waarschuwing van de gemeente ontvangen voor het overtreden van diverse voorschriften uit de vergunning. Het bedrijf heeft een vergunning om maximaal 40 deelscooters tegelijkertijd in Barendrecht te hebben staan. Steekproeven van BarendrechtNU de afgelopen maand laten zien dat het bedrijf er regelmatig twee keer zoveel had staan.

Het bedrijf heeft tot en met vandaag (Maandag 19 februari 2024) de tijd gekregen om de problemen te verhelpen. Vanavond (Maandag 19 februari 2024) stonden er nog 61 scooters op Barendrechts grondgebied, terwijl dit er dus maximaal 40 mogen zijn. De wethouder geeft aan dat intrekking van de vergunning mogelijk is als er niet wordt voldaan aan de voorwaarden.

Teveel scooters

Het aantal geparkeerde/niet gebruikte deelscooters in Barendrecht is afgelopen maand steekproefsgewijs geteld door BarendrechtNU. Op verschillende dagen en dagdelen, doordeweeks en in het weekend. De aantallen varieerde van 60 tot 80 voertuigen die in Barendrecht geparkeerd stonden op één moment. Het aantal van 40 of minder is nooit waargenomen. Een hotspot is veelal de Pesetastraat, hier staan vaak al 10 tot 15 scooters heel dicht bij elkaar nabij de sportschool/Lidl supermarkt.

De gemeente geeft aan “meer dan 40 scooters niet acceptabel” te vinden en de aantallen deelscooters op een soortgelijke wijze periodiek te hebben gecontroleerd voordat de waarschuwing werd uitgedeeld: “De gemeente heeft toegang tot een dashboard deelmobiliteit. Op hoofdlijnen zien wij het aanbod aan deeltweewielers. Periodiek kijken we daar dan ook naar de aantallen. Ook hebben we per kwartaal evaluaties waar de aanbieder dit soort cijfers in beeld brengt.

Hubs

De gemeente is in gesprek met GoSharing om vaste plekken te kiezen voor het parkeren van de deelscooters, op vaste plekken (‘hubs’) aan de randen van wijken: “Deze locaties worden bewust gekozen, op basis van voldoende openbare ruimte om te voorkomen dat overlast ontstaat. Deze digitale hubs worden de komende weken, samen met GO Sharing, bepaald en gerealiseerd“, aldus wethouder Vermaat.

De gemeente gaat ook in gesprek met GoSharing om te zorgen dat ze voertuigen vaker gaan controleren, gebruikers aanspreken op foutparkeren en wil de gemeente inzicht in de aard en omvang van het aantal meldingen/klachten. De gemeente zelf krijgt ook zeer regelmatig klachten over de plaatsing/dumping van de deelscooters.

Voorschriften

Andere voorschriften waar GoSharing een waarschuwing voor heeft ontvangen omdat ze zich er niet (volledig) aan hebben gehouden de afgelopen 4 maanden:

  • “Voertuigen mogen geen gevaar opleveren voor de verkeersveiligheid, de toegankelijkheid of de doorstroming voor andere weggebruikers en nood- en hulpdiensten niet belemmeren.”
  • “Voertuigen mogen geen hinder veroorzaken voor het woon- of leefklimaat/milieu in de stad.”
  • “De stilstandtijd van een voertuig in de openbare ruimte is niet langer dan 48 uur.” (als een voertuig langer dan 48u op dezelfde plek staat moet deze worden weggehaald door de aanbieder)
  • “Ieder voertuig in de openbare ruimte wordt minstens eens per 48 uur ter plaatse gecontroleerd op een veilige werking en of deze aan de wettelijke vereisten voldoet.
  • “Foutief geparkeerde voertuigen worden binnen 24 na melding verplaatst.”

Een voorbeeld van het langdurig gebrek aan controle van voertuigen én het gebrek aan een vlotte opvolging van klachten. Een inwoner maakte eind januari melding van een scooter in de sloot aan de Merantiehout, maar ziet de scooter vandaag, inmiddels 3 weken later, nog steeds in de sloot liggen:Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »