Elektrische deelscooters van Felyx en Go Sharing nu ook in Barendrecht

BARENDRECHT – Deeltweewielers zoals deelscooters en (elektrische) fietsen zijn een duurzame oplossing voor inwoners van Barendrecht die hier op afroep gebruik van willen maken. Het is een nog relatief nieuwe, duurzame manier van mobiliteit. Maar deeltweewielers kunnen ook voor hinder en overlast zorgen.

Het komt voor dat dergelijke tweewielers ergens worden achterlaten waar ze niet thuishoren, of dagenlang bij iemand voor de deur op de stoep geparkeerd worden. Aanbieders moeten ervoor zorgen dat die overlast snel wordt opgelost én voorkomen wordt. Daarom voert de gemeente Barendrecht een vergunningsplicht met regels in voor aanbieders van deeltweewielers.

Zie ook: Elektrische deelscooters van GoSharing verdwijnen (voorlopig) uit Barendrecht

Vergunningen

Het gaat om ‘schaarse’ vergunningen voor het mogen aanbieden van (elektrische) tweewielers: “Het vergunningstelsel is daarnaast bedoeld om overlast en beslaglegging in de openbare ruimte op voorhand te voorkomen en de verkeersveiligheid zo veel mogelijk te waarborgen. Nieuwe aanbieders kunnen door dit vergunningstelsel, zonder toestemming, niet zomaar deeltweewielers in de openbare ruimte in Barendrecht plaatsen“, aldus het college.

Maximaal 2 aanbieders per soort tweewieler

In Barendrecht mogen in totaal maximaal 200 deeltweewielers worden aangeboden, waarvan maximaal 120 (elektrische) fietsen en maximaal 80 brom- of snorfietsen. Het maximum per aanbieder is respectievelijk 60 en 40. Er zijn dus per soort tweewieler maximaal 2 vergunningen voor aanbieders beschikbaar. Zonder vergunning is het niet toegestaan deeltweewielers aan te bieden in onze gemeente. Als er meer aanbieders een aanvraag indienen, worden de vergunningen via een openbare loting vergeven.

Om een vergunning te kunnen krijgen, zijn regels vastgesteld waar een aanbieder aan moet voldoen. Hieronder valt bijvoorbeeld een veiligheidsplan, mobiliteitsplan en een monitoringsplan. Hierin moet zijn vastgelegd op welke manier de aanbieder toezicht houdt op de tweewielers in de openbare ruimte en op welke manier bij hinder en overlast wordt gehandhaafd. Daarnaast moet de aanbieder bijvoorbeeld aangeven hoe zij bijdragen aan het veranderen van keuzes voor vervoer van bewoners en werknemers en hoe zij de tweewielers iedere 48 uur over de gemeente gaan verdelen. Het moet voordat men in aanmerking komt voor een vergunning ook duidelijk zijn hoe het gebruik wordt gemonitord, op welke de locaties men de tweewielers wil aanbieden en hoe de verdeling over de gemeente eruit ziet.

Wethouder Dirk Vermaat: “Deelscooters en deelfietsen kunnen bij goed gebruik een oplossing bieden voor inwoners die hier graag gebruik van maken. Maar de hinder en overlast die deze vorm van mobiliteit soms met zich meebrengt willen we tegengaan. Het maximale aantal en extra regels moeten daarvoor gaan zorgen.

Evenementen

Voor evenementen kan voor de bereikbaarheid van een lokaal evenement, via een extra aanvraag, tijdelijk een uitzondering worden gemaakt op het maximale aantal aangeboden tweewielers. De extra stallingsruimte die daarvoor nodig is, mag alleen plaatsvinden op de daarvoor door de gemeente aangewezen locaties. Binnen 48 uur na afloop van het evenement moeten de tijdelijke extra tweewielers weer verwijderd zijn.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »