BARENDRECHT – De Stichting Collectieve Beveiliging Bedrijventerreinen Barendrecht (CBBB), de gemeente Barendrecht, politie, beveiligingsbedrijf Trigion en Barendrechtse ondernemers werken nauw samen aan de beveiliging van de lokale bedrijventerreinen. Doel is gezamenlijk de veiligheid op de bedrijventerreinen te vergroten en de overlast op de bedrijventerreinen tegen te gaan. De samenwerking met Trigion wordt de komende 5 jaar voortgezet. Op dinsdag 8 april tekenden de Stichting CBBB en Trigion een nieuwe overeenkomst. Als voorzitter van de stichting zette burgemeester Van Belzen deze middag zijn handtekening onder het contract.

In 1996 startte de gemeente Barendrecht in samenwerking met de ondernemers met het opzetten van collectieve beveiliging voor de bedrijventerreinen. Sinds 2008 wordt niet meer alleen gesurveilleerd op de bedrijventerreinen, maar wordt alles ook geregistreerd door 19 camera’s. Trigion financierde destijds de camera’s, de plaatsing, het onderhoud, de verzekering en reparatie en leverde daarnaast de dienstverlening. Zo kon de uitvoering zonder kostenstijging voor de individuele deelnemers gerealiseerd worden.

Tweeledige werking

“Collectieve beveiliging heeft een tweeledige werking”, legt Van Belzen uit. “In eerste instantie werkt het preventief door de kennisgeving van de beveiliging op de borden bij de toegangswegen. Tevens vergroot collectieve beveiliging de pakkans van de daders bij inbraken. Het wordt makkelijker aanhoudingen te verrichten op grond van camerabeelden. Een bijkomend voordeel is dat de prijzen voor de beveiliging per bedrijf relatief laag zijn. De ondernemers betalen namelijk gezamenlijk de beveiliger.”

Minder inbraak en overlast

Sinds 2008 zijn het aantal inbraken en de overlast sterk afgenomen op de bedrijventerreinen in Barendrecht. De Stichting CBBB heeft er vertrouwen in dat deze positieve trend zich voortzet door de nauwe samenwerking tussen Trigion, de politie en de gemeente.

Trigion sluit aan bij doelstellingen Stichting CBBB

Voor de nieuwe overeenkomst brachten 3 beveiligingsbedrijven een offerte uit. De dienstverlening van Trigion sloot het beste aan bij de diverse eisen van de Stichting CBBB. Zo wil de Stichting CBBB de komende jaren de camera’s laten vervangen door nieuwe exemplaren die uitgerust zijn met de nieuwste technieken. Daarnaast moet het camerasysteem een aansluiting krijgen op Live View. Trigion vraagt bovendien een certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) voor de bedrijventerreinen aan.

Betrokkenheid ondernemers belangrijk!

Van Belzen benadrukt dat een goed en veilig ondernemersklimaat een gedeelde verantwoordelijkheid is. “Een onveilige omgeving zorgt voor veel schade en overlast en kan ‘het ondernemen’ behoorlijk in de weg zitten. Voor een succesvol eindresultaat is de medewerking van de bedrijven noodzakelijk. Het is in ieders belang dat de ondernemers op de bedrijventerreinen van Barendrecht betrokken blijven. Het is uiterst belangrijk dat zij verdachte situaties melden en aangifte doen als er sprake is van een misdrijf.”Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »