Wijk Buitenoord van boven (Drone foto)

BARENDRECHT – Wie een huis wil kopen is vaak afhankelijk van een hypotheek. Om starters op de woningmarkt extra financiële ondersteuning te bieden, heeft de gemeente Barendrecht in 2017 een ‘verordening starterslening’ vastgesteld. De Starterslening is een aanvullende lening op je normale hypotheek voor je eerste koophuis. Gemeente Barendrecht verstrekt sinds 2011 startersleningen.

In deze regeling waren voorwaarden opgenomen waaronder starters, uit Barendrecht, op de woningmarkt, in Barendrecht, extra geld konden lenen van de gemeente.

Lening

Een maximum bedrag van €30.000 kon worden geleend van de gemeente als er aan een aantal voorwaarden werd voldaan. Eén van deze voorwaarden maakte de regeling vrijwel onbruikbaar:

De maximale aankoopsom mocht maximaal €200.000 zijn. In deze prijsklasse was in het afgelopen jaar geen enkele (openbaar aangeboden) woning in Barendrecht beschikbaar (via: Funda). Dit blijkt ook uit de cijfers van de gemeente zelf: In 2020 werd er geen enkele keer gebruik gemaakt van de startersregeling. Tot maart 2021 was er ook nog geen aanvraag ingediend.

In de jaren hiervoor was het gebruik van de starterslening ook zeer beperkt: 2x in 2017, 3x in 2018 en 1x in 2019. Met uitzondering van 1 aankoop in 2017 (rijtjeswoning) betroffen alle andere aankopen appartementen in Barendrecht. Van 2011 tot en met 2016 werd er 39 keer een starterslening verstrekt, waarvan de meeste leningen (28) in de jaren 2011, 2012 en 2013.  (voor meer cijfers, zie ook de volledige evaluatie van de regeling, PDF)

Aanpassing

Om de starterslening weer bruikbaar te maken voor starters uit Barendrecht is deze maximale aankoopsom opgehoogd naar €325.000. De verordening waarin dit is vastgelegd is vorige week dinsdag unaniem aangenomen door de gemeenteraad van Barendrecht.

De nieuwe voorwaarden om in aanmerking te komen zijn als volgt:

  • Aanvrager gaat voor het eerst een woning kopen (bij aanvraag door 2 personen moet dit voor beiden het geval zijn)
  • Aanvrager is minimaal één jaar woonachtig in Barendrecht -OF- in de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar onafgebroken in Barendrecht hebben (in)gewoond (bij een aanvraag door 2 personen moet minimaal 1 van hen voldoen aan voorgaande voorwaarde)
  • Aanvrager is maximaal 40 jaar oud (bij twee aanvragers moeten ze er beiden aan voldoen)
  • De woning moet in Barendrecht gelegen zijn
  • De maximale koopsom (inclusief verbeterkosten) is niet hoger dan de NHG-kostengrens, momenteel €325.000 (of € 344.500 als energiebesparende maatregelen worden meegefinancierd)
  • De aankoop voldoen aan de actuele Voorwaarden en Normen van de NHG.
  • Aanvrager gaat zélf in de woning wonen (recreatiewoningen en tweede woning uitgesloten)

Zie ook de volledige Verordening Starterslening Barendrecht 2021 (PDF)Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »