Vuurwerk, Sterretje (Jaarwisseling 2016/2017)

BARENDRECHT – De gemeenteraad van Barendrecht is vanavond (Dinsdag 15 december 2020) unaniem akkoord gegaan met het verbod op carbidschieten in Barendrecht tijdens de komende jaarwisseling. Ook het voor handen hebben/transport van carbid, met als doel om carbid te gaan schieten, is verboden. De overheid heeft eerder al een landelijk vuurwerkverbod ingesteld voor de komende jaarwisseling, maar “carbid valt niet onder het vuurwerkverbod.

Burgemeester van Belzen: “Het risico dat we zien bij het carbidschieten, naast verstoringen van de openbare orde en ‘reguliere’ risico’s, is het overtreden van de coronaregels, specifiek de groepsvorming (meer dan het toegestane aantal mensen bij elkaar), het creëren van een evenement en het niet houden van 1,5 meter afstand. Met daarbij een extra risico vanuit het op grote(re) schaal op een ondeugdelijke wijze afschieten van carbid.

Verbod

Van Belzen: “Voor een duidelijk verbod moet de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) worden aangepast” De APV bevat regels die de gemeente kan stellen en handhaven binnen de gemeentegrenzen. Met deze wijziging van de APV wordt het ‘carbid schieten’ overal in de gemeente alsook het bezit/transport ervan ‘op een openbare plaats‘ in Barendrecht verboden. “Door het laatste eraan toe te voegen, wordt handhaving eenvoudiger. Er behoeft dan immers geen betrapping op heterdaad plaats te vinden“, aldus de burgemeester, doelend op het bezit/vervoer van carbid. Wat de straf bij een eventuele overtreding precies is, is niet opgenomen in de APV wijziging.

Veiligheid

Naast het argument dat er betere handhaving kan plaatsvinden door het striktere verbod, moet het verbod ook “een verdere druk op de zorg voorkomen.“. Burgemeester van Belzen: “Onoordeelkundig gebruik van carbid kan gevaarlijk zijn. Een aluminium melkbus is bijvoorbeeld te zwak om de kracht van de explosie te weerstaan, waardoor de bus in zijn geheel wordt opgeblazen. Maar ook stalen bussen kunnen uit elkaar spatten wanneer de deksel te stevig op de opening zit

Daarnaast kan met deze APV wijziging ook in de periode ná de komende jaarwisseling het carbidschieten worden gereguleerd. Wie carbid wil schieten, moet dan een ontheffing aanvragen bij de gemeente. De burgemeester heeft in ieder geval al aangegeven dat er géén ontheffing zal worden afgegeven voor tijdens de komende jaarwisseling.

Barendrecht

Voor zover bekend wordt er in Barendrecht tijdens jaarwisselingen niet, of bijna niet, aan carbidschieten gedaan. De wijziging lijkt daardoor vooral bedoeld om te voorkomen dat mensen gaan (experimenteren met) carbidschieten, omdat er dit jaar een verbod is om (consumenten)vuurwerk af te steken tijdens de jaarwisseling.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »