Politieauto

BARENDRECHT – De diefstal van meerdere zakken chips,  appelflappen, broodjes, krentenbollen en salade bij de Jumbo in Barendrecht heeft ervoor gezorgd dat een man verplicht 2 jaar naar een inrichting voor stelselmatige daders moet.

De diefstal vond plaats in oktober 2019, zo blijkt uit recent gepubliceerde rechtbankdocumenten. De veroordeling is op 30 januari van dit jaar uitgesproken.

Diefstal

Het bewijzen van de diefstal was voor de rechtbank geen probleem: De verdachte heeft bekend de voedingsmiddelen te hebben gestolen. Het eten werd gestolen vanaf de laad- en losplaats van de Jumbo supermarkt in Barendrecht.

Los van het eerder genoemde gestolen voedsel, rekent de rechter het de verdachte aan dat een achtergebleven deel van het voedsel op de laad- en losplaats ook niet meer geschikt was voor verkoop door de supermarkt.

De rechter zegt hierover: “De verdachte heeft hiermee materiële schade en overlast veroorzaakt. Voor winkeliers zijn diefstallen vervelende feiten waar zij in de regel veel schade en hinder van ondervinden.

Herhaling strafbare feiten

Uit het justitiële uittreksel van de man blijkt dat hij eerder is veroordeeld voor soortgelijke strafbare feiten (drie maal een celstraf in de afgelopen 5 jaar, oa op 22 maart 2019 voor diefstal, geweld en bedreiging). Toen werd in een psychiatrisch rapport al gesteld dat de onderzoekers bij herhaling van strafbare feiten geen andere mogelijkheid zien dan het opleggen van de ‘ISD maatregel‘: Maatregel Inrichting Stelselmatige Daders.

De Dienst Justitiële Inrichtingen schrijft hierover “Het doel van de ISD-maatregel is tweeledig: 1. Criminaliteit gepleegd door veelplegers terugdringen en daarmee maatschappelijke veiligheid vergroten door middel van opsluiting van de veelpleger. 2. Recidive van de veelpleger reduceren” (PDF)

Crimineel gedrag

De veroordeelde man heeft bij de rechter aangegeven open te staan voor dit traject. De rechter: “Er moet ernstig rekening mee worden gehouden dat de verdachte wederom een misdrijf zal begaan. De rechtbank stelt vast dat de tot op heden aan de verdachte opgelegde straffen er niet toe hebben geleid dat het criminele gedrag van de verdachte is beëindigd. Voorts onderschrijft de rechtbank de conclusie van de reclassering dat oplegging van de ISD-maatregel is aangewezen. De verdachte maakte ter terechtzitting een positieve indruk en heeft laten zien gemotiveerd te zijn om mee te werken.

Gelet op de door de verdachte steeds weer veroorzaakte overlast en schade staat thans het belang van de bescherming van de samenleving voorop“, aldus de rechter, die de man heeft veroordeeld tot de (maximale) 2 jaar in de inrichting.

Proeftijd

De verdachte was tijdens de rechtszaak al preventief gedetineerd in de Penitentiaire Inrichting Rotterdam. Ook heeft hij het strafbare feit in Barendrecht in de proeftijd van zijn vorige strafbare feit begaan: De rechter acht de 4 maanden cel die hij daarvoor had moeten krijgen echter niet nodig nu de man al verplicht 2 jaar de ISD maatregel krijgt opgelegd.

Uit de uitspraak blijkt dat er nog een tweede persoon was betrokken bij de diefstal, hier is (nog) geen veroordeling van bekend.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »