Vlag gemeente Barendrecht

BARENDRECHT – De provincie Zuid-Holland is akkoord met het woningbouwprogramma voor de Rotterdamse regio, met uitzondering van het voorstel van 4 gemeenten. Albrandswaard, Barendrecht, Lansingerland en Westvoorne hebben te weinig sociale woningen in de plannen opgenomen, daarover wil de provincie in overleg.

Dat schrijven Gedeputeerde Staten in een brief aan de regio. Eerder al hadden GS (Gedeputeerde Staten) de regionale woonvisie en het woningbouwprogramma aanvaard, maar met uitzondering voor de plannen na 2020. Daarin waren onvoldoende sociale huurwoningen opgenomen, en deze waren onvoldoende verspreid over de diverse gemeenten. Daarop hebben de betrokken partijen – gemeenten en woningbouwcorporaties – een nieuw voorstel gedaan.

Verkenning naar mogelijkheden

GS aanvaarden dit nieuwe voorstel van de regio, met uitzondering van Albrandswaard, Barendrecht, Lansingerland en Westvoorne. Voor deze 4 gemeenten wordt het besluit uitgesteld, omdat zij in hun plannen onvoldoende sociale huurwoningen hebben opgenomen. De provincie zal samen met deze gemeenten verkennen wat de mogelijkheden zijn om meer sociale woningbouw op te nemen. Pas na deze verkenning zullen GS een besluit nemen over de plannen van de 4 gemeenten.

Nu doorpakken

In het algemeen roemen GS het aantal woningen dat de regio wil toevoegen aan de totale voorraad tot 2030. Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra: “Het proces dat de regio voorafgaand aan het nieuwe voorstel heeft doorlopen verdient complimenten. Met alle partijen om tafel, samen de schouders eronder. Mooi als we dat nu kunnen doorzetten. Gezien de huidige marktomstandigheden is het ontzettend belangrijk dat het niet bij plannen blijft, maar we woningen voor alle doelgroepen realiseren. Laten we daar nu ook werk van maken.Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »