Servicecentrum gemeentehuis Barendrecht

BARENDRECHT – Het servicecentrum van de gemeente Barendrecht gaat vanaf januari 2019 volledig ‘op afspraak’ werken. Deze wijziging is het gevolg van het inkrimpen van de personele bezetting. Dit komt weer doordat de gemeente minder inkomsten binnen krijgt uit de aanvraag van reisdocumenten. Deze documenten zijn tegenwoordig langer geldig dan vroeger het geval was (sinds 2014 tien jaar geldig ipv vijf jaar), daardoor komen minder mensen (minder vaak) naar het gemeentehuis.

De daling van inkomsten uit reisdocumenten zal doorgaan tot 2024 en wil de gemeente deels compenseren door minder personeel in te zetten in het servicecentrum van het gemeentehuis. Wel zullen dezelfde openingstijden worden gehandhaafd als nu het geval is.

Inkomstendaling compenseren

Gemeente Barendrecht: “De reden dat wij niet de volledige afname van leges kunnen compenseren door het inleveren van formatie is drieledig. Allereerst wordt circa 20% van de legesinkomsten toegerekend aan vaste posten, zoals gebouwkosten, applicatiebeheer en ICT-infrastructuur. Deze kosten bewegen niet mee met een afname van het volume klantcontacten.”

“Daarnaast blijven wij klanten helpen, zowel aan de balie als digitaal. De verwachting is dat wij de komende jaren meer complexe aanvragen te verwerken krijgen, zoals vreemdelingen- of vluchtelingenpaspoorten en ons meer zullen richten op identiteit- en adresfraude. Om dit goed te kunnen doen is er een minimale bezetting nodig.”

“Ten slotte mag bij de berekening van de legestarieven alleen tijd worden toegerekend die daadwerkelijk aan het product wordt bestaan. In de praktijk kunnen medewerkers nooit 100% productief worden ingezet omdat er altijd ‘lucht’ zit tussen opeenvolgende klantcontacten. Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »