Schuldhulpmaatjes helpen bij aanpak van schulden en taalproblemen

BARENDRECHT – Afgelopen dinsdag werden enkele schuldhulpmaatjes en schulddienstverleners van de Gemeente Barendrecht getraind in het omgaan met laaggeletterdheid en bijzondere doelgroepen zoals mensen met een licht verstandelijke beperking.

Wie meer wil weten over cursussen of een inloopspreekuur voor taal, rekenen, computer- of internetgebruik, kan terecht in één van de vestigingen van de bibliotheek AanZet (Kruispunt/Middeldijkerplein). Wie vragen heeft over schulden kan terecht bij de schuldhulpmaatjes van KijkopWelzijn en de schulddienstverleners van Gemeente Barendrecht.

Basisvaardigheden

Begrijpend lezen, goed kunnen schrijven, spreken en luisteren horen samen met rekenen en computer- en internetgebruik bij de zogenoemde basisvaardigheden. “Basisvaardigheden hebben we allemaal nodig om goed mee te kunnen doen. Het gaat bijvoorbeeld om het begrijpen wat op een bijsluiter van medicijnen staat of het leren omgaan met DigiD,” licht Arend Wesdijk toe. Hij is vanuit de bibliotheek AanZet coördinator basisvaardigheden in Barendrecht. “Mensen met gebrekkige basisvaardigheden hebben een verhoogd risico op gezondheidsproblemen, werkeloosheid en bijvoorbeeld schulden.

Uit onderzoek van Universiteit Groningen blijkt dat 50% van de mensen die in een formeel schulddienstverleningstraject zitten, ook problemen met het begrijpen van taal hebben. “Dat is een forse groep,” zegt wethouder Nico Bults (Sociale Zaken). “Daarom vinden wij het belangrijk dat schulddienstverleners en schuldhulpmaatjes goed weten hoe ze moeten omgaan met cliënten die taalproblemen ervaren.

Vertrouwen

“Als schuldhulpmaatjes signaleren dat een cliënt bijvoorbeeld de brieven en facturen niet begrijpt, is het belangrijk dat zij hem vervolgens ook verder kunnen helpen,” zegt coördinator Biljana Boricic van KijkopWelzijn. “Juist vanuit de vertrouwensrelatie die schuldhulpmaatjes met de cliënt hebben, kunnen ze zo’n onderwerp signaleren en laagdrempelig bespreekbaar maken,” vult Arend Wesdijk aan. Op de achtergrond zorgt hij voor passend aanbod en helpt hij bij nascholing van de schuldhulpmaatjes. Biljana: “Bij deze mensen kan een taalcursus, of begeleiding bij het leren omgaan met computer en internet, helpen bij het voorkomen van nieuwe schulden.

Foto: Barendrechtse schuldhulpmaatjes Esmeralda den Daas en Henk van Driel in gesprek met wethouder Bults van sociale zaken. (V.l.n.r. Arend Wesdijk, Biljana Boricic, Henk van Driel, Esmeralda den Daas en wethouder Nico Bults (Foto: Astrid Aarts / Gemeente Barendrecht))Bekijk hier meer artikels uit de categorie Barendrecht« | »